Podmienky kvality sociálnych služieb PSC

Smernica č. 01.1 – Organizačný poriadok

Smernica č. 02 – Pracovný poriadok

Smernica č. 03.2 – Prevádzkový poriadok psychiatrickej a psychologickej ambulancie

Smernica č. 03.3 – Prevádzkový poriadok Pobočka PSC

Smernica č. 03.4 – Prevádzkový poriadok Komunitné centrum

Smernica č. 03.5 – Prevádzkový poriadok Denný stacionár

Smernica č. 03.6 – Domáci poriadok Denný stacionár

Smernica č. 03.7 – Prevádzkový poriadok Zariadenie núdzového bývania

Smernica č. 03.8 – Prevádzkový poriadok Útulok

Smernica č. 14.2 – Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek

Smernica č. 17 – Vnútorné pravidlá pre podávanie a vybavovanie sťažností

Smernica č. 18 – Etický kódex

Smernica č. 19 – Evidencia a postup pri vymáhaní pohľadávok

Smernica č. 22 – Pravidlá riešenia krízových situácií

Smernica č. 23 – Ochrana práv prijímateľov sociálnych služieb

Smernica č. 24 – Používanie prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia

Smernica č. 25 – Postup pri podaní žiadosti a uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby PSC

Smernica č. 26 – Informačná stratégia

Smernica č. 28 – Podmienky kvality sociálnych služieb PSC

Smernica č. 31 – Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu sociálnych služieb

Smernica č. 32 – Postup na realizovanie a hodnotenie IP prijímateľa DS

Smernica č. 32.1 – Postup na realizovanie a hodnotenie IP prijímateľa v Útulku

Smernica č. 33 – Postupy a pravidlá na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb

Smernica č. 34 – Vnútorné postupy hodnotenia poskytovania sociálnych služieb

Smernica č. 35 – Strategická vízia PSC


Plán činnosti sociálnych služieb PSC na rok 2024

Plán činnosti sociálnych služieb PSC na rok 2023

Plán činnosti sociálnych služieb PSC na rok 2021

Comments are closed.