Povedali o nás

Spätná väzba je nevyhnutnou súčasťou zlepšovania poskytovaných sociálnych a zdravotných služieb. V rámci činnosti pravidelne vyhodnocujeme napĺňanie Strategickej vízie Psychosociálneho centra, a to napr. interne v rámci porád, prostredníctvom komunitných stretnutí či anonymných dotazníkov spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb.

Nápady a podnety nám pomáhajú posúvať sa.

“Touto cestou by som Vás rada informovala o svojej pozitívnej skúsenosti s Vašou zamestnankyňou p. Danielou Jároši, ktorá svoju pohotovou reakciou, bezprostrednou formou pomoci mojej matke asi zachránila aj život a zároveň mne pomohla v ťažkej situácii. Udalosť sa stala 11.1.2024 na ulici pri Južnej triede 23 v Košiciach. Kde moja mamka náhle odpadla, p. Jároši jej pohotovo pomohla, privolala Rýchlu záchrannú službu a následne mne pomohla v tej chvíli svojou podporou zvládnuť túto situáciu a reagovať. S pani Jároši sme zostali v kontakte, naďalej mi pomáha sa orientovať v našej situácii a pomáha svojimi informáciami ako máme riešiť situáciu, na inštitúciách, kde, ako a kedy.
Touto formou Vám ďakujem, za poskytnutie Vašich služieb a vysoko oceňujem prístup p. Jároši.”

(Pozn. Z dôvodu zachovania anonymity meno autorky neuvádzame.)

Comments are closed.