Zamestnanci

Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka Psychosociálneho centra

Ing. Zuzana Madárová – zástupkyňa riaditeľky

Júlia Krasnovská – asistentka riaditeľky


Mgr. Terézia Kosturková – ekonómka

Ing. Jana Bargerová – referentka účtovníctva

Bc. Laura Szemanová – referentka účtovníctva


MUDr. Alžbeta Malejčiková – psychiatrička

MUDr. Andrej Figula – psychiater


PhDr. Ľubica Šťastná – klinická psychologička

PhDr. Judita Šárik Szilágyiová – klinická psychologička

PhDr. Jana Maliňaková – klinická psychologička

Mgr. Gabriela Lukáčová – psychologička

PhDr. Jana Tverďáková – psychologička

Mgr. Zuzana Bacúrová – psychologička

Mgr. Petra Sotolářová – psychologička


Slávka Lucskaiová – asistentka

Bc. Dana Lešková – sestra

Mgr. Lucia Šusterová – sestra


Mgr. Ľubomír Soľák – vedúci sociálneho úseku, Zariadenia núdzového bývania, Útulku, Komunitného centra, Centra pre deti a rodiny – Oceľová nádej a Denného stacionára na Löfflerovej 2, Košice


PhDr. Daniela Jároši – sociálna pracovníčka – špecializovaný sociálny poradca

Mgr. Zuzana Kohútová – sociálna pracovníčka

Mgr. Veronika Marciano – sociálna pracovníčka


Mgr. Barbora Višňovská – sociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Nemčíková – sociálna pracovníčka

Bc. Silvia Filipová – sociálna pracovníčka

Mgr. Mária Jacková – sociálna pracovníčka


Mgr. Petra Lukácsová Spielvogelová – odborný garant

Mgr. Petra Lupová – odborný pracovník komunitného centra

Lucia Guzyová – pracovník komunitného centra


Mgr. Renáta Kereštanová – sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Bártfaiová – vychovávateľka

Edvina Dluhošová – vychovývateľka

Zdenka Harajdová – vychovávateľka

Ing. Dušan Klein – pomocný vychovávateľ

Alena Tarhaničová – gazdiná

Comments are closed.