Zamestnanci

Mgr. Beáta Horváthová, MBA – riaditeľka Psychosociálneho centra

Júlia Krasnovská – asistentka riaditeľky


Ing. Zuzana Madárová – vedúca zdravotného úseku

Mgr. Terézia Kosturková – ekonómka

Ing. Darina Kosturková – referentka účtovníctva

Ing. Zdenka Dvořáčková – referentka účtovníctva

Ing. Jana Bargerová – personalistka

JUDr. Katarína Juricová – právnička


MUDr. Alžbeta Malejčiková – psychiatrička


PhDr. Judita Šárik Szilágyiová – klinická psychologička

PhDr. Jana Tverďáková – klinická psychologička

PhDr. Petra Sotolářová – psychologička

PhDr. Ján Lokša – klinický psychológ

Mgr. Mária Gazdová – psychologička

Mgr. Veronika Ivanová – psychologička

Mgr. Nikola Ondová – psychologička

Mgr. Zuzana Christenková – psychologička


Slávka Lucskaiová – asistentka

Mgr. Lucia Šusterová – zdravotná sestra

Klaudia Kováčová – zdravotná sestra


Mgr. Ľubomír Soľák – vedúci sociálneho úseku


PhDr. Daniela Jároši – sociálna pracovníčka – špecializovaný sociálny poradca / manažér kvality SS

Mgr. Zuzana Kohútová – sociálna pracovníčka

Mgr. Veronika Marciano – sociálna pracovníčka

Lucia Guzyová – inštruktor sociálnej rehabilitácie

Slávka Mindžáková


Mgr. Silvia Filipová – sociálna pracovníčka

Mgr. Renáta Kereštanová – sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Bártfaiová – sociálna pracovníčka

Mgr. Petra Lukácsová Spielvogelová – sociálna pracovníčka

Ing. Dušan Klein – pracovník pre oblasť sociálneho bývania

Bc. Mária Rusňáková – pracovník pre oblasť sociálneho bývania


Mgr. Andrea Bitová – odborný manažér KC

Zdenka Harajdová – Pracovník KC

Mgr. Lenka Dupkalová – Komunitný pracovník KC


Comments are closed.