Zamestnanci

Mgr. Beáta Horváthová, MBA – riaditeľka Psychosociálneho centra

Ing. Zuzana Madárová – zástupkyňa riaditeľky

Júlia Krasnovská – asistentka riaditeľky


Mgr. Terézia Kosturková – ekonómka

Ing. Darina Kosturková – referentka účtovníctva

Zdenka Dvořáčková – referentka účtovníctva

JUDr. Katarína Juricová – právnička, personalistka


MUDr. Alžbeta Malejčiková – psychiatrička


PhDr. Jana Porkertová – klinická psychologička

Mgr. Gabriela Lukáčová – psychologička

PhDr. Jana Tverďáková – klinická psychologička

Mgr. Zuzana Bacúrová – psychologička

PhDr. Petra Sotolářová – psychologička

PhDr. Ján Lokša – klinický psychológ

Mgr. Mária Gazdová – psychologička


Slávka Lucskaiová – asistentka

Bc. Dana Lešková – zdravotná sestra

Mgr. Lucia Šusterová – zdravotná sestra


Mgr. Ľubomír Soľák – vedúci sociálneho úseku


PhDr. Daniela Jároši – sociálna pracovníčka – špecializovaný sociálny poradca / manažér kvality SS

Mgr. Zuzana Kohútová – sociálna pracovníčka

Mgr. Veronika Marciano – sociálna pracovníčka

Lucia Guzyová – inštruktor sociálnej rehabilitácie

Slávka Mindžáková


Mgr. Katarína Nemčíková – sociálna pracovníčka

Mgr. Silvia Filipová – sociálna pracovníčka

Mgr. Renáta Kereštanová – sociálna pracovníčka

Mgr. Zuzana Bártfaiová – sociálna pracovníčka

Ing. Dušan Klein – pracovník pre oblasť sociálneho bývania

Bc. Mária Rusňáková


Mgr. Petra Lukácsová Spielvogelová – odborný garant komunitného centra

Mgr. Andrea Bitová

Zdenka Harajdová – asistent odborného pracovníka komunitného centra


Comments are closed.