Partneri

Fond zdravia mesta Košice, n.f.
Bytový podnik mesta Košice
Mestské lesy, s.r.o. Košice
Správa mestskej zelene, Košice
Knižnica pre mládež mesta Košice
Košické kultúrne centrá – K13
Nadácia U.S. Steel Košice
VÚC Košice
Zdravotná poisťovňa Dôvera
Zdravotná poisťovňa Union
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Okresný súd Košice I., II.
ZOO Košice


V roku 2019 nás podporili:

(pripravuje sa)

Východoslovenské múzeum Košice

Comments are closed.