O nás

Sme komplexné sociálno-zdravotnícke zariadenie, poskytujeme ambulantné a pobytové služby, psychologické, psychiatrické a poradenské služby pre všetkých, vykonávame preventívne aktivity, ponúkame aj kurzy a školenia.

Zriaďovateľská listina

Strategická vízia PSC

Pomáhame ľuďom...

  • ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách, nevedia ako ich riešiť, na koho sa obrátiť,
  • ktorí sú v núdzi, nezamestnaní, majú nepriaznivý zdravotný stav, ťažké zdravotné postihnutie,
  • ktorých trápia duševné ťažkosti, závislosť, stres, osobné, vzťahové problémy, sú osamelí, a pod.

Povedali o nás

Comments are closed.