Skupinová psychoterapia

Od januára 2018 ponúka Psychosociálne centrum pre svojich klientov ďalšiu službu zabezpečovanú Ambulanciou klinickej psychológie  formou psychoterapeutickej skupiny.

Základné informácie:

Psychoterapeutická skupina  je vedená ambulantne formou Kognitívno-behaviorálnej terapie s počtom členov 6-12, pričom je skupina  uzavretá.

Kognitívna terapia sa zameriava na rozbor myšlienok a zmenu náhľadu na určitú situáciu, behaviorálna časť terapie sa sústredí na zmenu viditeľného správania, analýzu dôsledkov určitého typu správania. Zastrešujúcim cieľom skupinovej KBT psychoterapie je naučiť sa vnímať a vedome usmerňovať svoje prežívanie a správanie so zaistením dlhodobého efektu liečby.

Indikácie a kontraindikácie:

Psychoterapeutická skupina je určená pre pacientov trpiacich úzkostnými, úzkostne depresívnymi poruchami, špecifickými fóbiami, pre pacientov s generalizovanou úzkostnou poruchou, panickou poruchou, agorafóbiou, sociálnou fóbiou, zmiešanou úzkostne depresívnou poruchou a obsedantne kompulzívnou poruchou.

Zvážiť je potrebné: závažnosť príznakov, komorbidita s inými poruchami, intelekt, ochota vychádzať s ostatnými členmi, vek.           

O zaradení pacienta do skupiny a zložení skupiny rozhoduje psychoterapeut. 

Ciele skupinovej psychoterapie: Porozumieť svojim ťažkostiam v rámci modelu KBT. Naučiť sa stanovovať reálne ciele. Uvedomovať  si a rozlišovať emócie, myšlienky, telesné reakcie a správanie. Identifikovať a pracovať so škodlivými postojmi, automatickými negatívnymi myšlienkami. Nahliadnuť na svoju osobnú minulosť a uvedomiť si vplyvy a udalosti, ktoré sa mohli podieľať na vzniku ťažkostí. Precvičiť si asertívne zručnosti. Exponovať sa situáciám, ktoré zúskostňujú a ktorým sa vyhýba.

Výhody skupinovej KBT (oproti individuálnej psychoterapii):

  • šetrí čas,
  • učenie sa jeden od druhého,
  • zjednodušenie nácviku sociálnych zručností,
  • pomáha pacientom vytvoriť sociálnu sieť,
  • vytvára motivujúce prostredie.

Skupinová psychoterapia je hradená zdravotnými poisťovňami. Liečba formou skupinovej psychoterapie je indikovaná psychiatrom resp. všeobecným lekárom.

Comments are closed.