Vojnový konflikt

Informačný web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko je zriadený na stránke www.ua.gov.sk, ktorá je dostupná v slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

🇺🇦📞 MESTO KOŠICE ZRIADILO CALL CENTRUM PRE UKRAJINCOV

Mesto Košice spustilo prevádzku call centra, ktoré na telefónnom čísle ☎️ 055/64 19 955 poskytuje obyvateľom mesta a ukrajinským utečencom praktické informácie súvisiace s aktuálnou krízou. Linka slúži predovšetkým Ukrajincom v núdzi, ktorí sa prostredníctvom nej dohovoria aj po ukrajinsky.Infolinka je tento týždeň k dispozícii ⏰ od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod.. Call centrum je zatiaľ vo večerných a nočných hodinách presmerované na dispečing Mestská polícia Košice, 👮‍♂️ kde jej príslušníci hovoria aj po ukrajinsky, rusky či ďalšími jazykmi. V ďalších dňoch sa na ňu budú môcť záujemcovia nakontaktovať aj prostredníctvom komunikačných aplikácií ako je napr. whatsapp a ďalšie.

Liga za duševné zdravie spracovala Veľký psychologický manuál, ktorý pomáha v oblastiach:

Slovenská komora psychológov vypracovala postup pre rodičov, ako pomôcť deťom zvládať aktuálnu situáciu:

A z internetovej poradne ipcko.sk zdieľame takisto vypracovanú pomoc:

Comments are closed.