Vojnový konflikt

Informačný web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko je zriadený na stránke www.ua.gov.sk, ktorá je dostupná v slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

Informácie v rámci mesta Košice sa nachádzajú aj priamo na stránke mesta: Civilná ochrana a ochrana pred požiarmi (cokosice.sk)

–    Zoznam ubytovania: Pomoc pre Ukrajinu

–    Košický samosprávny kraj https://web.vucke.sk/sk/novinky/informacie-k-pomoci-ukrajine.html

–    Liga za ľudské práva a OZ Mareena https://www.ukraineslovakia.sk/sk/home/?fbclid=IwAR2j8lp9dHHY9V-N2vQvDqjy8N3bjv858UuF4HcInc4JO2NAWlBe4zbYgeY#contacts

–    Migračné informačné centrum IOM (MIC) https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html#utocisko

Liga za duševné zdravie spracovala Veľký psychologický manuál, ktorý pomáha v oblastiach:

Slovenská komora psychológov vypracovala postup pre rodičov, ako pomôcť deťom zvládať aktuálnu situáciu:

A z internetovej poradne ipcko.sk zdieľame takisto vypracovanú pomoc:

Comments are closed.