Cenník a tlačivá

Cenník výkonov na priamu platbu alebo výkonov neuhrádzaných zo ZP platný od 01. 01. 2022 – Psychiatrická ambulancia, Ambulncia klinickej psychológie

Comments are closed.