Cenník a tlačivá

Cenník výkonov na priamu platbu alebo výkonov neuhrádzaných zo ZP platný od 01. 01. 2023 – Psychiatrická ambulancia, Ambulancia klinickej psychológie

Comments are closed.