Cenník a tlačivá

Cenník výkonov na priamu platbu alebo výkonov neuhrádzaných zo ZP platný od 01. 01. 2024 – Psychiatrická ambulancia, Ambulancia klinickej psychológie

Cenník výkonov na priamu platbu alebo výkonov neuhrádzaných zo ZP platný od 01. 06. 2024 – Psychiatrická ambulancia, Ambulancia klinickej psychológie

Cenník výkonov na priamu platbu alebo výkonov neuhrádzaných zo ZP platný od 01. 06. 2023 – 31. 12. 2023 – Psychiatrická ambulancia, Ambulancia klinickej psychológie

Comments are closed.