Psychiatrická starostlivosť o deti

Ambulantnú psychiatrickú starostlivosť o deti zabezpečuje v rámci Psychosociálneho centra  MUDr. Terézia Rosenbergerová.

Indikácia psychiatrickej starostlivosti u detí je vhodná v týchto prípadoch:

 • problémy pri výchove,
 • pri poruchách správania,
 • pri podozrení zo závislosti, alebo užívania návykových látok,
 • pri pomočovaní,
 • pri zajakávaní a iných poruchách reči,
 • pri strate reči,
 • pri poruchách učenia a iných školských problémoch,
 • pri rôznych strachoch a úzkostiach,
 • pri neprimeranom smútku – depresii,
 • pri neurotických prejavoch u detí,
 • pri tikoch,
 • pri poruchách stravovacích návykov,
 • pri hyperaktívnych „neposedných“ deťoch,
 • pri detskom autizme,
 • pri iných ťažkostiach duševného aj medziľudského charakteru (komunikácia, konfliktnosť, izolácia, osamotenosť…).

Ambulancia sa nachádza v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1. Objednať sa na termín je možné priamo v ambulancii.

Kontakt:

UNLP, Trieda SNP1, 055/640 22 57

Comments are closed.