Ambulancia klinickej psychológie

Psychologická ambulancia poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť v rozsahu náplne práce klinického psychológa. Psychologickú starostlivosť ponúkame pre dospelých aj pre deti a mládež. Garantom psychologickej ambulancie je PhDr. Jana Porkertová.

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje:

 • psychodiagnostiku,
 • individuálnu psychoterapiu,
 • skupinovú psychoterapiu psychických porúch,
 • psychodiagnostické vyšetrenie pre posudkové a administratívne účely,
 • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva,
 • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vykonávanie SBS.

Zmluvné poisťovne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera
 • Zdravotná poisťovňa Union

Psychologická pomoc a poradenstvo

V rámci psychologických služieb ponúkame aj:

 • psychologické poradenstvo,
 • sociálno-psychologický výcvik,
 • výchovný program sociálno-právnej ochrany detí,
 • posúdenie psychologickej spôsobilosti zamestnancov centier,
 • lektorská činnosť,
 • výcviky.

K návšteve psychologickej ambulancie nie je potrebný výmenný lístok od lekára. V prípade, že klient nechce, aby boli služby hradené cez zdravotnú poisťovňu, alebo daný výkon poisťovňa neprepláca, je možná aj priama platba podľa aktuálneho cenníka.

Ambulantné hodiny:

Pondelok: 7:45-11:30, 12:00-15:30
Utorok: 7:45-11:30, 12:00-15:30
Streda: 7:45-11:30, 12:00-15:30
Štvrtok: 7:45-11:30, 12:00-17:00
Piatok: 8:00-11:30, 12:00-14:00

Bližšie informácie o poskytovaných službách a objednávky na konkrétny termín môžete konzultovať telefonicky alebo osobne v prijímacej kancelárii na Löfflerovej 2.

Kontakt: 055/6719 359; 0918 538 735

Cenník výkonov na priamu platbu alebo výkonov neuhrádzaných zo ZP platný od 01. 01. 2024 – Psychiatrická ambulancia, Ambulancia klinickej psychológie

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti platné od 01.01.2024

Comments are closed.