Sociálna pomoc

Psychosociálne centrum sa okrem poskytovania psychologických služieb, psychiatrických služieb a sociálnych služieb venuje aj ďalšej sociálnej pomoci.

Ide o realizáciu SPO opatrení formou asistovaných stretnutí a poradenstiev, Centrum pre deti a rodiny a aktuálne dochádza k rozšíreniu činnosti o Samostatné bývanie s odborným dohľadom a pomocou.

Bližšie informácie o činnosti PSC nájdete v podsekciách:

Sociálno-právna ochrana detí

Samostatné bývanie s odborným dohľadom a pomocou

Centrum pre deti a rodiny

Comments are closed.