Zdravotná starostlivosť

Psychosociálne centrum je sociálno-zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ambulancie klinického psychológa a psychiatrickej ambulancie.

Comments are closed.