Psychiatrická ambulancia pre dospelých

Garantom psychiatrickej ambulancie pre dospelých je MUDr. Alžbeta Malejčiková.

Ordinujúci lekári:
MUDr. Alžbeta Malejčiková

Zdravotná starostlivosť je hradená  zo zdravotného poistenia, preto je potrebné priniesť na vyšetrenie preukaz príslušnej zdravotnej poisťovne. V prípade, že pacient nechce byť evidovaný v danom systéme, hradí si zdravotnú starostlivosť sám, podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii na webovej stránke alebo v čakárni psychiatrickej ambulancie. Na vyšetrenie nie je potrebné odporúčanie (výmenný lístok) od obvodného lekára.

Zmluvné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera
  • Zdravotná poisťovňa Union

Ambulantné hodiny:

Pondelok: 8:00-11:30, 12:00-15:30
Utorok: 8:00-11:30, 12:00-17:00
Streda: 8:00-11:30, 12:00-15:30
Štvrtok: 8:00-11:30, 12:00-15:30
Piatok: 8:00-11:30, 12:00-14:00

Pred prvým aj pred opakovaným vyšetrením je nutné sa objednať telefonicky alebo osobne v prijímacej kancelácii Psychosociálneho centra na Löfflerovej 2.

Kontakt: 0905 704 000

Telefonické konzultácie možné len:
Pondelok a Streda 13:30-14:30, Piatok 8:00-12:00.
Telefonické predpisovanie liekov alebo objednanie na termín:
Pondelok až Štvrtok 13:30-14:30, Piatok 8:00-12:00.


V prípade neprítomnosti psychiatra sú akútni pacienti odoslaní ku zastupujúcemu psychiatrovi. To platí predovšetkým pre pacientov, ktorí sú liečení injekčnou liečbou a majú presne stanovený termín návštevnosti. V prípade, že ide len o predpis liekov, je možné si ich dať predpísať u svojej obvodnej lekárky, ale pacient musí mať pri sebe minimálne jednu správu z posledného vyšetrenia v psychiatrickej ambulancii. Bližšie informácie o zastupujúcom psychiatrovi dostanete telefonicky, taktiež budú uvedené na webovej stránke v aktualitách.

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti platné od 01.01.2024

Comments are closed.