Občianske združenie Podané ruky

Občianske združenie Podané ruky vzniklo v roku 2004 a vystupuje ako mimovládna organizácia, ktorá úzko spolupracuje s organizáciou Psychosociálne centrum so sídlom na Löfflerovej 2 v Košiciach. Táto spolupráca vznikla z nevyhnutnej potreby starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov, ktoré je jednou zo základných hodnôt života. Spoločným cieľom oboch organizácií je práve táto myšlienka poskytovania pomoci všade tam, kde to nie je povinnosťou štátnej starostlivosti. Spoločne venujeme primeranú pozornosť duševnému a s ním spojenému sociálnemu zdraviu.

Hlavným poslaním OZ Podané ruky je:
– podpora činnosti v psychosociálnych centrách, rehabilitačných strediskách a chránených dielňach
– zvyšovanie sociálnej integrácie duševne chorých do spoločnosti
– vzdelávacie programy pre rodinných príslušníkov duševne chorých
– konzultačná, publikačná a prednášková činnosť s cieľom sociálnej inklúzie
– poskytovanie pracovnej asistencie a supervízie
– poskytovanie psychosociálnych výcvikov, antistresových a relaxačných tréningov zvládnutia stresových situácií, atď.

Stanovy OZ PR

Vďaka Vášmu príspevku budeme môcť realizovať naše projekty a intenzívne podávať pomocnú ruku tým, ktorí nás o to žiadajú. Aj s Vašou pomocou naplníme naše poslanie. Poslanie s jednoduchým zámerom pomáhať.

Identifikačné údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:

Názov: Podané ruky
IČO: 35562650

Kompletné identifikačné údaje Občianskeho združenia:

Názov: Podané ruky
Právna forma: Občianske združenie
Adresa sídla: Löfflerova 1488/2, 040 01 Košice, SR
IČO: 35562650
DIČ: 2022162010

Vyhlásenie k poukázaniu 2% z dane nájdete tu na stiahnutie.

Comments are closed.