Kurzy a školenia

Zoznam kurzov:


Kontakt a objednávky

Psychosociálne centrum
Löfflerova 2, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová
Tel: 055/381 36 36, +421 948 652 439
e-mail: zastupca@pscentrum.sk , pscentrum@pscentrum.sk


Storno poplatky

Pre organizačné aktivity kurzov, školení a seminárov PSC platí pre účastníka pri nahlásení zrušenia svojej účasti na aktivite storno poplatok. Storno poplatok viac než 10 dní pred termínom akcie je vo výške 10%, v termíne kratšom ako 10 dní je 25%.

Comments are closed.