Kurzy a školenia

Zoznam kurzov:


Kontakt a objednávky

Psychosociálne centrum
Löfflerova 2, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová
Tel: 055/381 36 36, +421 948 652 439
e-mail: zastupca@pscentrum.sk , pscentrum@pscentrum.sk


Storno poplatky

Pre organizačné aktivity kurzov, školení a seminárov PSC platí pre účastníka pri nahlásení zrušenia svojej účasti na aktivite storno poplatok. Storno poplatok viac než 10 dní pred termínom akcie je vo výške 10%, v termíne kratšom ako 10 dní je 25%.


Referencie

 • Tepelné hospodárstvo, s.r.o. v Košiciach
  – program pre riadiacich pracovníkov
 • Správa mestskej zelene Košice
  – program pre riadiacich pracovníkov
 • Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
  – vzdelávací program pre zamestnancov
 • MČ Košice – Juh
  – program pre opatrovateľky, zdravotné sestry a sociálnych pracovníkov
 • MČ Košice – Dargovských hrdinov
 • LUX n.o.
 • Zoologická záhrada Košice
 • Rekviem, s.r.o.
  – program pre pracovníčky pohrebných služieb
 • Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
  – program pre vychovávateľov a vychovávateľky
 • Knižnica pre mládež mesta Košice, pobočka Nezábudka
  – vzdelávací program pre klientov knižnice domovov sociálnych služieb na ul. Kmeťová a Park mládeže v Košiciach
 • Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
  – tréningy pamäti pre seniorov
  – vzdelávací program pre zdravotnícky a sociálny personál

Comments are closed.