Pohotovostná telefonická linka

Psychosociálne centrum zriaďuje telefonickú linku pre všetkých, ktorí sa cítia súčasnou vojnovou situáciou na Ukrajine ohrození.

Odborníci Psychosociálneho centra Košice sú k dispozícii na telefonickej linke v každý pracovný deň od 07:00 hod. do 19:00 hod. na nasledujúcich číslach: 0918 451 450, 0917 815 388

Telefonická pohotovostná linka psychologického poradenstva a pomoci,  ktorá bola zriadená v rámci Psychosociálneho centra kvôli riešeniu možných dopadov vojnového  konfliktu na Ukrajine ukončuje svoju činnosť k 01.04.2022.

K dispozícii sú ešte stále nasledujúce telefonické linky:

Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 – k dispozícii nonstop

Krízová linka pomoci – 0800 500 333, www.ipcko.sk

🇺🇦📞 MESTO KOŠICE ZRIADILO CALL CENTRUM PRE UKRAJINCOV

Mesto Košice spustilo prevádzku call centra, ktoré na telefónnom čísle ☎️ 055/64 19 955 poskytuje obyvateľom mesta a ukrajinským utečencom praktické informácie súvisiace s aktuálnou krízou, o ubytovaní, dopravných spojeniach a iných núdzových službách v ukrajinskom a slovenskom jazyku. Infolinka je k dispozícii ⏰ od pondelka do piatku od 8.00 do 18.00 hod.

Comments are closed.