Pomáhame s Nadáciou U. S. Steel Košice

Poskytnutý finančný dar 5000€ bol použitý na nákup nového interiérového vybavenia a bielej techniky pre zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie a to Zariadenie núdzového bývania a Útulok na Adlerovej 4 v Košiciach.  Za poskytnuté finančné prostriedky sme v zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za nové. Taktiež sme v niektorých…

Viac

Viac dobra aj vďaka Vám

V roku 2023 sa Psychosociálne centrum v Košiciach počas dní 4. až 6. októbra zapojilo do koordinácie už 20. ročníka Verejnej zbierky Dni nezábudiek na základe Zmluvy o spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR. Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich…

Viac

3. ročník podujatia “Na rovinu o duševnom zdraví”

Utorkové dopoludnie, 24.10.2023, bolo venované už v poradí 3. ročníku podujatia „Na rovinu o duševnom zdraví“, ktoré za účelom prevencie a šírenia osvety pre verejnosť organizuje Psychosociálne centrum Košice v spolupráci s K13 – Košické kultúrne centrá. Tentokrát sme sa venovali téme „Vzťahy okolo nás“, ktorú z odbornej stránky pripravili naše  klinické psychologičky, PhDr. Jana…

Viac

Stretnutie rodičov a priateľov Denného stacionára „Včielka“

Pre zlepšenie spolupráce a tým aj skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby sa dňa 12. 10. 2023 konalo v priestoroch Psychosociálneho centra stretnutie vedenia a odborného personálu s rodičmi a priateľmi klientov denného stacionára. Do prípravy na toto stretnutie boli zapojení aj naši klienti, ktorí pre svojich príbuzných vyrobili originálne pozvánky, na…

Viac

Pripravujeme 3. ročník podujatia Na rovinu o duševnom zdraví 

 Dňa 24.10.2023 Vás Psychosociálne centrum pozýva na podujatie zamerané na duševné zdravie, ktorého ústrednou témou sú Vzťahy okolo nás. Odborníčky z ambulancie klinickej psychológie a psychiatrie priblížia témy vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, vzťahy partnerské i menej diskutovaný vzťah medzi pacientom a lekárom. V rámci moderovanej diskusie sa budú odborníčky venovať aj otázkam z publika, ktorého môžete byť…

Viac

Aby bolo dobra viac

Psychosociálne centrum sa snažilo počas celého roka zvyšovať povedomie širokej verejnosti o význame duševného zdravia.  V roku 2023 sa organizácia PSC opätovne zapojila do koordinácie Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2023 na základe Zmluvy o spolupráci PSC a LDZ SR. Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s…

Viac

Predstavenie priestorov Poradne sociálneho poradenstva Psychosociálneho centra 

Dňa 26.09.2023 prebehlo oficiálne otvorenie Poradne sociálneho poradenstva na Južnej triede 23. Pozvanie na otvorenie prijali aj námestníčka primátora mesta Košice – Mgr. Lucia Gurbáľová, vedúca oddelenia sociálnych vecí – PhDr. Eva Dudová s kolegami,  konateľ Bytového podniku mesta Košice – Ing. Peter Miklovič, majster stavebnej výroby BPMK – Peter Pekár a ďalší,…

Viac

Ďakujeme Eva Charity

Ďakujeme Eva Charity Bazaar (Domov – Eva Charity Bazaar) za poskytnutý finančný dar v hodnote 2500€, ktorý bol použitý na nákup nového vybavenia do interiérov bytov v Zariadení núdzového bývania a Útulku na Adlerovej 4. Za poskytnuté finančné prostriedky sme v sociálnych zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za…

Viac

Pracovná ponuka – Zdravotná sestra

Psychosociálne centrum Košice má voľné pracovné miesto zdravotnej sestry v ambulancii klinickej psychológie. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienku vzdelania (ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore praktická sestra) a majú chuť pracovať v príjemnom prostredí s mladým, nadšeným kolektívom psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov, môžu kontaktovať riaditeľku PSC na telefónnom čísle…

Viac