Stretnutie rodičov a priateľov Denného stacionára „Včielka“

Pre zlepšenie spolupráce a tým aj skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby sa dňa 12. 10. 2023 konalo v priestoroch Psychosociálneho centra stretnutie vedenia a odborného personálu s rodičmi a priateľmi klientov denného stacionára.

Do prípravy na toto stretnutie boli zapojení aj naši klienti, ktorí pre svojich príbuzných vyrobili originálne pozvánky, na pohostenie upiekli chutný jablkový koláč a pripravili čaj z vlastne vypestovaných byliniek.

Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámiť hostí s činnosťou, programom a ďalším plánovaním poskytovanej soc. služby.

Na stretnutí bol poskytnutý priestor na diskusiu, vzájomné rozhovory a zdieľanie informácií o klientovi a o jeho živote mimo priestorov denného stacionára. Zúčastnení dostali odborné a relevantné informácie o každodennom prežívaní jeho blízkej osoby v dennom stacionári.

Pre úspešnosť a pozitívnu spätnú väzbu z tohto podujatia plánujeme pravidelne realizovať takéto stretnutia rodičov a priateľov denného stacionára „SRPDS“.

Ukážka: Pozvánky na SRPDS vytvorené klientmi DS

Comments are closed.