Prispeli sme k záchrane Linky dôvery Nezábudka

Psychosociálne centrum Košice, ako dlhoročný aktívny člen Ligy za duševné zdravie SR, sa aj v tomto roku v dňoch 7. až 9. októbra zapojilo do koordinácie 17. ročníka Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2020. Verejná zbierka počas dní 7. až 11. októbra 2020, organizovaná Ligou za duševné zdravie SR, bola vyvrcholením celoslovenskej jesennej kampane, ktorej…

Viac

Zbierka Dni nezábudiek 2020 – Doprajme si pokoj v duši

Aj v tomto roku sa Psychosociálne centrum Košice ako dlhoročný aktívny člen Ligy za duševné zdravie SR zapája do koordinácie Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2020 v dňoch 7. až 9. októbra  2020.  Pod koordináciu Psychosociálneho centra Košice sa prihlásilo približne 60 dobrovoľníkov/študentov a to vďaka dlhoročnej spolupráci organizácie so strednými školami v Košiciach:  Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2 Súkromné gymnázium Dneperská 2 Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 Súkromná…

Viac

Výročná správa o činnosti PSC za rok 2019

Psychosociálne centrum Košice so sídlom na Löfflerovej 2 je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá na základe zriaďovateľskej listiny poskytuje občanom mesta Košice a jeho blízkeho okolia zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ambulancie klinického psychológa a psychiatrickej ambulancie (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) a viac druhov sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 Z….

Viac