Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra podporuje výkon Komunitného centra : Psychosociálne centrum Košice v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR.

Poskytovateľ KC: Psychosociálne centrum vyhlasuje výberové konanie na:

a) jedno pracovné miesto odborného manažéra KC;

b) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC.

Viac informácií v Ozname o výberovom konaní:

Comments are closed.