Pomáhame s Nadáciou U. S. Steel Košice

Poskytnutý finančný dar 5000€ bol použitý na nákup nového interiérového vybavenia a bielej techniky pre zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie a to Zariadenie núdzového bývania a Útulok na Adlerovej 4 v Košiciach. 

Za poskytnuté finančné prostriedky sme v zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za nové. Taktiež sme v niektorých bytoch vymenili opotrebovaný nábytok a postele. Veríme že výmena bielej techniky ako aj interiérového vybavenia na bytoch klientov prispeje k zútulneniu a spríjemnia pobyt klientom v zariadeniach, kým sa dokážu aj za pomoci odborných pracovníkov zaktivizovať a posunúť do vlastného bývania. 

Postupnou rekonštrukciou, maľovaním bytov, výmenou nábytkov, postelí a v neposlednom rade aj veľkej bielej techniky z darov a postupným nakupovaním z vlastného rozpočtu prispievame k vybudovaniu bezpečnej rodinnej atmosféry, kde vedia klienti nájsť útočisko a naplnenie základných potrieb. 

Klientkami v zariadení sú matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, potrebujú sa v spoločnosti zastabilizovať a postupne nabrať dostatok síl, energie i zručností, aby dokázali opäť naplno fungovať v spoločnosti nielen ako matky, ale aj ako individuálne osoby, ktoré majú svoje sny a túžby. Spokojnosť ich rodiny medzi takéto túžby patrí, a tak sa aj postupným návratom napríklad do pracovného procesu snažia napĺňať potreby seba i svojej rodiny. Pomoc sociálnej služby, ale aj dary od sponzorov sú pre nich povzbudením a posilnením vedomia, že na ťažkú situáciu nie sú ponechané úplne samé a majú sa v prípade potreby na koho obrátiť. Postupnými krokmi vedú sociálni pracovníci klientky k samostatnosti, sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a k posilneniu rodičovských, pracovných a sociálnych zručností.

Ďakujeme, že vďaka sponzorstvám aj my môžeme ponúkať komplexnejšiu pomoc a vytvárať rodinám bezpečné prostredie. 

Comments are closed.