Ďakujeme Eva Charity

Ďakujeme Eva Charity Bazaar (Domov – Eva Charity Bazaar) za poskytnutý finančný dar v hodnote 2500€, ktorý bol použitý na nákup nového vybavenia do interiérov bytov v Zariadení núdzového bývania a Útulku na Adlerovej 4.

Za poskytnuté finančné prostriedky sme v sociálnych zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za nové. Veríme že výmena bielej techniky na bytoch klientov prispeje k zútulneniu a spríjemnia pobyt klientom v zariadení, kým sa dokážu aj za pomoci odborných pracovníkov zaktivizovať a posunúť do vlastného bývania. 

Postupnou rekonštrukciou, maľovaním bytov, výmenou nábytkov, postelí a v neposlednom rade aj veľkej bielej techniky z darov a postupným nakupovaním z rozpočtu Psychosociálneho centra prispievame k vybudovaniu bezpečnej rodinnej atmosféry, kde vedia klienti nájsť útočisko, základný komfort a štandardy bývania hodné 21 storočia. 

Klientkami v zariadení sú matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, potrebujú sa v spoločnosti zastabilizovať a postupne nabrať dostatok síl, energie i zručností, aby dokázali opäť naplno fungovať v spoločnosti nielen ako matky, ale aj ako individuálne osoby, ktoré majú svoje sny a túžby. Spokojnosť ich rodiny medzi takéto túžby patrí, a tak sa aj postupným návratom napríklad do pracovného procesu snažia napĺňať potreby seba i svojej rodiny. Pomoc sociálnej služby, ale aj formou darov od sponzorov je pre nich povzbudením a posilnením vedomia, že na ťažkú situáciu nie sú ponechané úplne samé a majú sa v prípade potreby na koho obrátiť. Postupnými krokmi vedú sociálni pracovníci klientky k samostatnosti, sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné rozhodnutia a posilneniu rodičovských, pracovných a sociálnych zručností. 

Ďakujeme, že vďaka sponzorstvám aj my môžeme ponúkať komplexnejšiu pomoc a byť pre klientky oporou.  

Comments are closed.