Aby bolo dobra viac

Psychosociálne centrum sa snažilo počas celého roka zvyšovať povedomie širokej verejnosti o význame duševného zdravia. 

V roku 2023 sa organizácia PSC opätovne zapojila do koordinácie Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2023 na základe Zmluvy o spolupráci PSC a LDZ SR.

Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, fungovanie prevádzky Linky dôvery Nezábudka, odbúranie predsudkov a diskriminácie, a tiež podpora ľudských práv. Zameranie tohtoročnej jesennej kampane bolo “Aby bolo dobra viac”.

V spolupráci s piatimi strednými školami z Košíc sa v uliciach aj vďaka študentom dobrovoľníkom počas dní 4. až 6. októbra budú ponúkať modré kvietky nezábudiek za dobrovoľný príspevok na podporu prevencie duševného zdravia.

Comments are closed.