Viac dobra aj vďaka Vám

V roku 2023 sa Psychosociálne centrum v Košiciach počas dní 4. až 6. októbra zapojilo do koordinácie už 20. ročníka Verejnej zbierky Dni nezábudiek na základe Zmluvy o spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR.

Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, fungovanie prevádzky Linky dôvery Nezábudka, odbúranie predsudkov a diskriminácie, a tiež podpora ľudských práv. Zameranie tohtoročnej jesennej kampane bolo “Aby dobra bolo viac”.

V spolupráci s piatimi strednými školami z Košíc sa tento rok v uliciach vďaka študentským dobrovoľníkom počas týchto dní rozdalo 621 modrých kvietkov nezábudiek za dobrovoľný príspevok na podporu prevencie duševného zdravia. Pomocou týchto nežných kvietkov sa podarilo vyzbierať sumu 883,- EUR.

Liga za duševné zdravie SR podporí sumou 618,- EUR projekt so zameraním sa na kreatívnu a voľnočasovú činnosť Denného stacionáru “Včielka” so sídlom na Löfflerovej 2 v Košiciach.

Samozrejme, že aj naďalej do konca roka 2023 máte možnosť prispieť na podporu prevencie duševného zdravia a prevádzku Linky dôvery Nezábudka:

  • Prázdnou SMS na číslo 833 v hodnote 3€ v sieťach všetkých mobilných operátorov (Telekom, Orange, O2, 4ka (od 1. 10. do 31. 12. 2023)
  • Platbou na účet zbierky Dni nezábudiek 2023
    SK30 6500 0000 0000 2057 1089 od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023
  • Cez portál Darujme.sk

Comments are closed.