Špecializované sociálne poradenstvo – Služba pomáhajúca aj na diaľku

Človek sa počas celého svojho života stretáva s pomocou. Tento pojem sa stáva našou súčasťou už pred narodením. Mamy budúcim mamám radia ako sa správne stravovať. Budúci otcovia pomáhajú v domácnosti. V čase nášho narodenia sú zdravotné sestry pripravené uľahčiť čakanie na náš príchod na svet. A keď sa nám na svet veľmi nechce, príde na rad odborný zásah lekárov. Každý z nás sa narodí s určitými vlohami a vlastnosťami. Niektorí svoj prvý krok urobia skôr a iným sa podarí lepšie niečo druhé. Ale vždy bol niekto nablízku, aby nám s niečím pomohol. Rodičia nás výchovou a radami pripravili kráčať životom. Učitelia pomocou vedomostí ukázali ako sa dá na sebe pracovať. Kolega bol tým, čo uľahčil začlenenie do pracovného tímu. V ťažkých chvíľach sa vždy objavili priatelia, aby nám podali pomocnú ruku. A milované osoby nás nespočetnekrát podporili v čase smútku či nezdarov. Takéto situácie sme pomerne často sami zažili, zažívame a budeme zažívať. Tento proces sa od nepamäti nazýva pomoc. Môže mať rôzne formy ako napríklad rada, priestor na rozhovor alebo konkrétna pomoc človeka človeku.

V súčasnej pandemickej situácii, ktorá zasiahla takmer všetky oblasti života spoločnosti, vnímame potrebu pomoci oveľa viac. Vnímame ju doma, v práci, vo svojom okolí.

Špecializované sociálne poradenstvo je dôležitým nástrojom pomoci občanom v krízových situáciách. Z dôvodu zachovania priestoru na poradenskú pomoc aj počas prísneho dodržiavania protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 je špecializované sociálne poradenstvo prístupné občanom dištančnou formou v podobe telefonického a elektronického poradenstva bezpečne z pohodlia domova, čím je naplnená myšlienka zodpovednosti k sebe a k svojmu okoliu.

V porovnaní s minulým obdobím sa vplyvom pandemickej situácie potreba občanov využívať službu poradenstva zvýšila viac ako o tretinu. Poradenstvo začali ľudia vyhľadávať a zároveň vnímať ako prvotnú záchrannú sieť pri riešení sociálnych konfliktov ako napríklad zníženie príjmu, strata zamestnania, či pri obavách o svoje bývanie z dôvodu neplatenia hypoték. Toto zložité obdobie zasiahlo občanov aj v oblasti vzťahov v rodine či na pracovisku. Mnohým sa zhoršil zdravotný stav a niektorí začali podliehať rôznym závislostiam.

Psychosociálne centrum ponúka občanom v takýchto krízových situáciách pomoc prostredníctvom akreditovaného špecializovaného sociálneho poradenstva. Cieľovou skupinou sú najmä osoby vo vyššom veku (seniori), nezamestnané osoby a osoby s nepriaznivým zdravotným stavom. Jeho hlavnou úlohou je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a následné poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.

Bezbariérová Poradňa sociálneho poradenstva na Južnej triede 23 je už niekoľko rokov k dispozícii obyvateľom MČ Košice – Juh, ale aj širokej verejnosti mesta Košice, či občanom z lokalít Košice – okolie. Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii v rámci poradenského procesu je poskytovaná bezplatne ambulantnou formou, súčasťou ktorej môže byť aj sprevádzanie pri komunikácii s príslušnými inštitúciami. Špecializovaný sociálny poradca úzko spolupracuje aj s odborníkmi z oblasti duševného zdravia. V prípade potreby môže byť klient počas aktívneho poradenského procesu nasmerovaný priamo k odborníkom z oblasti psychológie a psychiatrie, čo má pomerne často pozitívny vplyv pri riešení problému klienta. Úlohou poradenstva je uľahčiť kontakt klienta so sociálnym prostredím, navrhnúť možnosti riešenia problému a v neposlednom rade, ak je to možné, poskytnúť konkrétnu odbornú pomoc s cieľom aktivizovať vlastné kompetencie a schopnosti klienta pri riešení problému.

Je dobré podeliť sa s odborníkom, nezaujatým osobou klienta, so svojimi trápeniami, strachmi, obavami, s pocitmi osamelosti a bezmocnosti, s problémami, ktoré majú zrazu vyššiu moc a hrozbu pre človeka a dostať podporu, pomoc, nasmerovanie, nový pohľad.

Pre tieto a aj iné podobné situácie je tu špecializovaný poradca a pomoc od Psychosociálneho centra, pričom prostredníctvom MČ Košice – Juh môže byť následne realizovaná aj konkrétna pomoc, prípadne poskytovanie inej sociálnej služby.

V prípade potreby pomoci nás kontaktujte:
Telefonicky: 055/678 4520 a 0949 404 981, alebo elektronicky: juznatrieda@pscentrum.sk

Comments are closed.