Rafinovanejší ako COVID-19

Áno, máme to ťažké. Toto je veta, ktorú si v tomto COVID-19 období povieme všetci. Náš život sa za uplynulý rok drasticky zmenil a obdobie, ktoré momentálne žijeme, je ešte horšie. Tento týždeň sa opäť sprísňujú pravidlá a naše možnosti opustiť domov sú minimálne, aj to musíme spĺňať určité pravidlá (test, respirátor, potvrdenie, a pod.).

A teraz si predstavte, že žijete život, kedy vám tieto podmienky nediktuje štát kvôli zlej situácii vo svete. Diktuje vám ich osoba, do ktorej ste sa v minulosti zamilovali, rozhodli ste sa jej dôverovať a dúfali ste, že bude váš život robiť lepším. Podľa jej pravidiel sa nemôžete stretávať s kým chcete, nemôžete chodiť kam chcete a aj keď je vám niečo dovolené, ste kontrolovaní a musíte o svojich krokoch vždy informovať. Nemôžete nakupovať čo a kde chcete, nemôžete pracovať. Je kontrolovaný váš telefón, vaše sociálne siete. Toto všetko musíte konzultovať s blízkou osobou a vopred žiadať o povolenie ísť von, nakúpiť si či stretnúť sa. Formy násilia sú rôzne a často veľmi rafinovane zaobalené do bežných fráz a činností. V praxi sa stretávame s neuveriteľnými príbehmi a ani jeden prípad nie je rovnaký.

Generalizovať páchané násilie je nemožné. Cieľom tohto článku nie je edukovať a ani siahodlho informovať. Problém domáceho násilia sa „vďaka“ korone dostal do všetkých možných médií a o probléme ako takom sa začalo viac diskutovať a informovať. Konečne! Práve informácie sú v tomto prípade kľúčové a osoby zažívajúce násilie potrebujú vedieť, na koho sa so svojím problémom môžu obrátiť, kto im vie poskytnúť odpovede na ich otázky a ako majú v tom svojom prípade postupovať.

Možnosti pomoci

Základné a často prvé informácie je možné získať na nonstop infolinkách – nielen ako osoba, ktorá násilie zažíva. Odpovede na otázky a pomoc tu môžu nájsť aj ľudia, ktorí chcú vo svojom okolí osobe zažívajúcej násilie pomôcť.

Bezplatné nonstop infolinky:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212.

Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566  – s Linkou dôvery najnovšie spolupracuje aj Slovenská advokátska komora, a to bezplatnou právnou pomocou. Práve častý dopyt po právnej pomoci pri zažívaní násilia zmobilizoval advokátsku komoru a rozhodli sa s linkou úzko spolupracovať. Ďalšie informácie nájdete na webe: advokáti proti násiliu (advokatinavasejstrane.sk)

Psychosociálne centrum poskytuje obetiam násilia komplexné služby.

Psychologickú a psychiatrickú pomoc zabezpečujú naše odborné ambulancie: 0918 538 735, 055/67 19 359, 0905 704 000.

Základné informácie, odpovede na vaše otázky a sieť ďalších organizácií schopných pomôcť vedia ponúknuť sociálni pracovníci Zariadenia núdzového bývania, ktoré poskytuje i pobytovú službu, pre jednotlivcov s deťmi, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú ohrození správaním iných osôb alebo sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.

Obrátiť sa na nás môžete na tel. čísle 055/69 86 249 a 0944 554 522 alebo mailom znb@pscentrum.sk.

Comments are closed.