Psychosociálne centrum aktuálne

Psychosociálne centrum aktuálne – Löfflerova 2, Košice

V rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 Psychosociálne centrum funguje v obmedzenom režime. Vstup do priestorov je povolený len s rúškom, následne je pri vstupe do ambulancií k dispozícii bezdotyková dezinfekcia rúk.

Ambulancia klinickej psychológie aj Psychiatrická ambulancia pracuje v čiastočne zmenenom režime pre ochranu pacientov aj personálu.

Psychiatrická ambulancia

Kontroly osobne na ambulancii pre akútne stavy + dispenzárna starostlivosť po telefonickom dohovore. Bez obmedzenia funguje predpis elektronických receptov a telefonicky rada lekára.

Kontakt: +421 905 704 000

Ambulancia klinickej psychológie

Osobne na ambulancii sú realizované neodkladné psychodiagnostické vyšetrenia. Psychoterapia s klientmi je realizovaná formou video-hovorov a telefonicky, kontakt s klientmi udržiavame aj formou emailov. Po telefonickom dohovore prijímame do psychologickej starostlivosti taktiež nových klientov.

Klientov, ktorí sú dohodnutí na osobné stretnutie, žiadame, aby sa do ambulancie dostavili v stanovenom čase aby nedochádzalo k stretnutiam viacerých osôb.

Kontakt: +421 918 538 735, +421 918 451 452

Denný stacionár

Poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári je dočasne pozastavené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24. 03. 2020. Komunikácia s klientmi prebieha telefonicky. Zároveň je telefonicky alebo prostredníctvom emailu poskytované poradenstvo pre klientov a ich rodinných príslušníkov. Kontakt: dennystacionar@pscentrum.sk +421 918 538 735

Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva – Južná trieda 23, Košice

Poradenstvo na pobočke prebieha len telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Ak ide o poradenstvo, ktoré si vyžaduje štúdium materiálov, tak je možné zaslať ich mailom naskenované alebo odovzdať osobne v priestoroch vstupu po telefonickom dohovore a následné poradenstvo prebehne telefonicky.

Kontakt: 055/678 45 20, +421 949 404 981, juznatrieda@pscentrum.sk

Comments are closed.