Výberové konanie na pozíciu: Zdravotná sestra

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice,
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

ZDRAVOTNÁ SESTRA

Kvalifikačné predpoklady:
VŠ I. stupňa, ukončené úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie

Náplň práce:
· Odborná práca pri vedení zdravotnej dokumentácie.
· Samostatná odborná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v odbornej ambulancii vykonávaná sestrou;
– vedie kompletnú zdravotnú dokumentáciu všetkých pacientov v psychologickej a psychiatrickej ambulancii,
– zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v psychologickej a psychiatrickej ambulancii,
– zabezpečuje aktívnu spoluprácu s lekárom v psychologickej a psychiatrickej ambulancii pri liečebných diagnostických výkonoch vykonávaných sestrou,
– vykonáva odbornú prácu pri vedení zdravotnej dokumentácie pacientov.

Ponúkaný plat: Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

od 750,- Eur

Druh pracovného pomeru: TPP, pracovný úväzok 1,0

Miesto výkonu práce: Löfflerova 2, 040 01 Košice

Prax: min. 2 roky

Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.

Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), používateľ Internetu.

Termín nástupu: 01.07.2020

Osobnostné predpoklady a zručnosti: komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, hodnotová orientácia, zodpovednosť.

Požadované doklady pre výberové konanie:
· fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
· profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
· motivačný list,
· súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis, prosím, zasielajte do 10.06.2020 na adresu: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), alebo e-mailom na pscentrum@pscentrum.sk. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0948191167.

Comments are closed.