Ďakovný list pre Psychosociálne centrum Košice

Dňa 18. júna 2020 primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček odovzdal Psychosociálnemu centru Košice zastúpenému pani riaditeľkou Mgr. Beátou Horváthovou Ďakovný list za dobrovoľnícku činnosť pracovníkov v rámci poskytovania psychologickej pomoci obyvateľom mesta prostredníctvom call-centra.

Comments are closed.