Psychosociálne centrum aktuálne

Tešíme sa, že po období práce v obmedzenom režime, sme tu pre Vás k dispozícii osobne so všetkými poskytovanými službami.  

V záujme udržania priaznivej situácie Vás naďalej prosíme o zodpovedný prístup a poskytovanie pravdivých a úplných informácií o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze. 
Taktiež odporúčame, aby ste sa na termíny stretnutí objednávali telefonicky a dodržiavali stanovený čas návštevy v ambulancii
Pred vstupom do priestorov zariadenia je potrebné mať rúško, vykonať dezinfekciu rúk, absolvovať meranie telesnej teploty na mieste, svojím podpisom potvrdiť dobrý zdravotný stav, bez príznakov infekčného ochorenia (aj Covid-19). 
 

Objednávať sa môžete na telefónnych číslach:
Ambulancia klinickej psychológie: 055/6719 359, 0918 538 735 
Psychiatrická ambulancia: 0905 704 000 

Comments are closed.