Možnosti psychologickej pomoci – COVID-19

Vzhľadom na krízový stav v súvislosti s COVID-19, môžu mať niektorí jedinci pocit ohrozenia, strachu, neistoty a úzkosti. V prípade, že neviete tento psychický stav zvládnuť, ponúkame dostupné a vhodné možnosti pomoci.  Možnosti pomoci a psychologického poradenstva telefonicky alebo cez internet:  LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA – 0800 800 566 Táto linka je prevádzkovaná Ligou za duševné zdravie SR. 24- hodinová, bezplatná,…

Viac

Výberové konanie na pozíciu: Sociálny pracovník Psychosociálneho centra

Náplň práce:– vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie,– realizácia poradenských a preventívnych programov,– práca na projektoch Psychosociálneho centra. Ponúkaný plat: Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 7. platová trieda / 2.stupeň od 810,50 Eur Druh pracovného pomeru:Pracovný pomer na dobu určitú. Miesto výkonu…

Viac