Zástup na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že dňa 24.11.2023 (piatok) je zabezpečené zastupovanie dočasnej neprítomnosti lekára MUDr. Alžbety Malejčikovej v: Psychiatrická ambulancia pri I.Psychiatrickej klinike, Trieda SNP 1, t.č. 055/640 44 89. Za pochopenie ďakujeme

Viac

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra podporuje výkon Komunitného centra : Psychosociálne centrum Košice v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR. Poskytovateľ KC: Psychosociálne centrum vyhlasuje výberové konanie na: a) jedno pracovné miesto odborného manažéra KC; b) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC. Viac informácií v Ozname…

Viac

Pomáhame s Nadáciou U. S. Steel Košice

Poskytnutý finančný dar 5000€ bol použitý na nákup nového interiérového vybavenia a bielej techniky pre zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie a to Zariadenie núdzového bývania a Útulok na Adlerovej 4 v Košiciach.  Za poskytnuté finančné prostriedky sme v zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za nové. Taktiež sme v niektorých…

Viac

Viac dobra aj vďaka Vám

V roku 2023 sa Psychosociálne centrum v Košiciach počas dní 4. až 6. októbra zapojilo do koordinácie už 20. ročníka Verejnej zbierky Dni nezábudiek na základe Zmluvy o spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR. Dlhodobým cieľom zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich…

Viac

3. ročník podujatia “Na rovinu o duševnom zdraví”

Utorkové dopoludnie, 24.10.2023, bolo venované už v poradí 3. ročníku podujatia „Na rovinu o duševnom zdraví“, ktoré za účelom prevencie a šírenia osvety pre verejnosť organizuje Psychosociálne centrum Košice v spolupráci s K13 – Košické kultúrne centrá. Tentokrát sme sa venovali téme „Vzťahy okolo nás“, ktorú z odbornej stránky pripravili naše  klinické psychologičky, PhDr. Jana…

Viac

Oznámenie o zástupe na psychiatrickej ambulancii

Vážení pacienti, oznamujeme Vám, že počas dlhodobej PN lekára MUDr. Alžbety Malejčikovej je od 09.10.2023 do odvolania zabezpečený zástup: MUDr. Bučková Ivana, železničné zdravotníctvo, MUDr. Žofčáková Silvia, nemocnica sv Michala, MUDr. Alterová-Faklová, vstupný areál USS. Predpis dlhodobej medikácie cestou všeob. lekára, akútne stavy – I. a II. psychiatrická klinika. Za…

Viac

Pripravujeme 3. ročník podujatia Na rovinu o duševnom zdraví 

 Dňa 24.10.2023 Vás Psychosociálne centrum pozýva na podujatie zamerané na duševné zdravie, ktorého ústrednou témou sú Vzťahy okolo nás. Odborníčky z ambulancie klinickej psychológie a psychiatrie priblížia témy vzťahov medzi rodičom a dieťaťom, vzťahy partnerské i menej diskutovaný vzťah medzi pacientom a lekárom. V rámci moderovanej diskusie sa budú odborníčky venovať aj otázkam z publika, ktorého môžete byť…

Viac

Predstavenie priestorov Poradne sociálneho poradenstva Psychosociálneho centra 

Dňa 26.09.2023 prebehlo oficiálne otvorenie Poradne sociálneho poradenstva na Južnej triede 23. Pozvanie na otvorenie prijali aj námestníčka primátora mesta Košice – Mgr. Lucia Gurbáľová, vedúca oddelenia sociálnych vecí – PhDr. Eva Dudová s kolegami,  konateľ Bytového podniku mesta Košice – Ing. Peter Miklovič, majster stavebnej výroby BPMK – Peter Pekár a ďalší,…

Viac

Ďakujeme Eva Charity

Ďakujeme Eva Charity Bazaar (Domov – Eva Charity Bazaar) za poskytnutý finančný dar v hodnote 2500€, ktorý bol použitý na nákup nového vybavenia do interiérov bytov v Zariadení núdzového bývania a Útulku na Adlerovej 4. Za poskytnuté finančné prostriedky sme v sociálnych zariadeniach vymenili už zastaranú bielu techniku ako sú chladničky, práčky a dvojplatničky za…

Viac