Profil verejného obstarávateľa

Psychosociálne centrum je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov organizáciePSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM
Sídlo:Löfflerova 2, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka
IČO: 31996361
DIČ:2020793797
e-mail:zastupca@pscentrum.sk
tel.:+421 55 3813 636

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Comments are closed.