Knihou proti stresu alebo prečo by mesiacom knihy nemal byť len marec, ale celý rok

Každý rok o tomto čase oslavujeme marec ako mesiac knihy. Táto tradícia bola založená už v roku 1955 s cieľom podporiť záujem o knihy. Vďaka každoročnej osvete, týkajúcej sa kníh a čítania, sa dozvedáme mnoho informácií ohľadom prínosu literatúry a čítania všeobecne. Zároveň sa dozvedáme aj nepríjemné štatistiky o tom, ako dnešní mladí ľudia a deti čítajú stále menej a menej, ako školáci nerozumejú písanému textu a podobne. Tak si teraz pripomeňme aspoň niekoľko dobrých dôvodov prečo čítať:

  • Vďaka čítaniu si trénujeme náš mozog – udržujeme bystrú myseľ, zlepšujeme si schopnosť koncentrácie a zlepšujeme pamäťové schopnosti
  • Čítaním podporujeme kreativitu – schopnosti kreativity a predstavivosti idú ruka v ruke s vedomosťami a skúsenosťami
  • Zlepšujeme si slovnú zásobu, schopnosti vyjadrovania, lepšie píšeme
  • Podporujeme kritické a analytické myslenie
  • V neposlednom rade je čítanie výborná forma psychohygieny a znižovania stresu – prečo a ako sa dozviete nižšie

Knihy sa často využívajú aj v terapeutickom procese. Pacienti po knihách siahajú spontánne, zároveň sa biblioterapia realizuje  často v skupinovej terapii chronických pacientov, ľudí s duševnými ťažkosťami či závislosťami.

Prečo čítať teraz viac ako inokedy?

V čase pandémie vnímame mnoho zmien v našich životoch. Tieto zmeny sú často negatívne a musíme byť stále kreatívnejší a vynakladať čoraz väčšiu snahu, aby sme to všetko prekonali. Súčasná doba výraznejšej izolácie, minimalizovania sociálnych kontaktov a každodenného fungovania upriameného na tému koronavírusu, nám neprospieva telesne ani duševne. Čím ďalej tým viac sa ku nám dostávajú informácie, rady a tipy ako zvládnuť a úspešne prekonať toto obdobie, ako prežiť na home office, ako sa udržať v zdraví počas pandémie.

A keďže je práve marec mesiacom knihy, tak sa sústreďme práve na to. Ako nám teda knihy môžu prospieť? Jedným z mnohých prínosov čítania je práve ich psychohygienická funkcia. Knihy preukázateľne znižujú prežívanie stresu a napätia. Okrem zdroja informácií sú aj zdrojom zábavy, uvoľnenia, rozptýlenia. Čítanie je vynikajúca forma relaxu. A to je práve to, čo teraz potrebujeme. Počas čítania máme možnosť fantazírovať, vcítiť sa do jednotlivých postáv v knihách, prežívať rôzne spektrum emócií, riešiť problémy a prežívať dobrodružstvá. Čítanie je na rozdiel od pozerania televízie, seriálov, či filmov aktívne. Pri čítaní nie sme len pasívnym pozorovateľom hotového diela s konkrétnym zvukom, obrazom a dejom. Čítaním vstupujeme do diela vlastnou predstavivosťou, prežívaním čítaného textu. Kreatívne vytvárame prostredie a postavy knihy. Tieto procesy stimulujú viaceré oblasti mozgu, aktivizujú nervový systém, zlepšujú kognitívne funkcie a môžu pozitívne pôsobiť na celkové prežívanie človeka.

Najväčšou výhodou je to, že knihu si sami vyberáme, podľa vkusu, nálady, sami rozhodujeme o tom, kedy ju otvoríme a kedy zase zatvoríme. A to tak, aby nás potešila, aby sme si oddýchli kedy potrebujeme, aby sme sa rozptýlili po náročnom dni.

Čítanie je pre nás užitočné a prínosné. Čítať môžeme čokoľvek, podľa vlastného výberu. Môžeme siahnuť po beletrii, aby sme sa na chvíľu vzdialili od každodenného života, alebo sa môžeme vzdelávať, učiť sa nové poznatky, pracovať na sebe s pomocou knihy. Kniha môže byť pre nás veľkou oporou a vzpruhou v náročnom období. Môže byť naším dobrým priateľom alebo aj skvelou rozprávkou na dobrú noc.

A prečo by sme mali čítať, a to nielen v čase pandémie alebo v mesiaci marec? Nikdy nevieme, ktoré slovo, príbeh či emócia v nás zarezonuje natoľko, že budeme mať iný, krajší pohľad na svet.

Ako povedal Maxim Gorkij: „Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem knihe.“

Kto vie, čo dobré v sebe objavíte vy?

Comments are closed.