Rok 2020 slovom a číslom

Začiatkom roka 2020 všetko fungovalo ako hodinky. Možno nie ako tie švajčiarske, občas bolo potrebné kde tu niečo pomeniť, vylepšiť, ale svet bol normálny. Čo bude nasledovať v najbližších mesiacoch a čo všetko budeme musieť zvládnuť, sme si vtedy nevedeli ani predstaviť, no zvládli sme mnohé a môžeme teraz trochu bilancovať.

Na psychologickej ambulancii bolo cítiť zvýšené obavy pacientov o ich zdravie, osobné kontakty v ambulancii sa v marci citeľne znížili, niektorí pacienti sa na chvíľu odmlčali, či sme radšej posunuli termíny stretnutí na neskôr, kedy už to bude fajn.

Ľudia svoje problémy dokázali na čas zvládnuť aj sami, výhľad vyriešenia tejto krízovej situácie sa zdal byť neďaleko. Čo už je to pár týždňov s terapiou počkať. Z grafu je tento pokles očividný.

No vyriešenie úplne neprichádzalo. Krízová situácia sa prehlbovala, Covid19 nás plánoval potrápiť dlhšie. V apríli už vidieť nárast vyšetrení, ktorému pomohol aj prechod na telemedicínu – terapie v ambulancii už prebiehali aj prostredníctvom videohovorov či telefonicky. Vidieť a počuť sa v online priestore však v určitých prípadoch nestačí a naše psychologičky boli v podstate počas celého obdobia v kontakte aj osobne, a to najmä so zariadeniami sociálnych služieb, ktoré zastrešujeme. Obmedzenie kontaktov s rodinami tam bolo z dôvodu ochrany zdravia tak výrazné, že potreba psychologickej pomoci bola nielen naďalej vítaná, ale často nevyhnutná pre zachovanie akej-takej psychickej rovnováhy. Aj preto ostala táto pomoc bez prerušenia.

V letných mesiacoch došlo k nárastu vyšetrení viac menej do pôvodného stavu, niektorí pacienti si zvykli na telemedicínu, niektorí obnovili osobné terapeutické stretnutia. Prichádzalo však mnoho nových klientov, ktorí do obdobia pred „koronou“ svoje ťažkosti zvládali sami, no s príchodom tejto krízy už na všetko nestačili. Nebola to ani tak pandémia samotná, ako jej vplyv na rôzne dimenzie životov ľudí. Strata zamestnania je riešiteľná. Obmedzenie kontaktov je zvládnuteľné. Strata príjmu sa dá nahradiť. Pocity samoty je možné zmierniť. Ale riešiť niekoľko nových problémov súčasne, v situácii, ktorá sa nepodobá asi ničomu, čo sme doteraz mohli okúsiť, môže byť nad limity jednotlivca. Takže možno s obavami, mnohí po prvý raz, vyhľadali ambulanciu klinickej psychológie so žiadosťou o pomoc, a my sme pomáhali.

Koncom roka je vidieť do určitej miery stabilizácia počtu terapií dospelých, čo je pripisované postupnému zlepšeniu copingových stratégií zvládania záťaže a snáď aj určitému prijatiu novej situácie, ktorá už predsa trvá určitú dobu, je trochu lepšie predvídateľná, hoci stále nepríjemná.

V detských pacientoch môžeme pozorovať určitý nárast v období po začiatku školského roka. Prezenčná výučba bola z dôvodu zhoršenej situácie tak krátka, že nestihla pomôcť dostať sa z pocitov odlúčenia od kamarátov, z úzkostí spojených s obmedzením kontaktov, či z pod tiaže dištančného vzdelávania, do stabilného prežívania.

V psychiatrickej ambulancii môžeme pozorovať veľmi podobný trend, s výrazným poklesom v marci až máji minulého roka. Spôsobený bol vykonávaním najmä neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kontrolné vyšetrenia boli presunuté na neskoršie obdobie. Zároveň došlo k zvýšenému strachu o vlastné bezpečie medzi pacientmi, u ktorých sa často prehĺbila úzkosť či stres. Postupne bol realizovaný aj nábeh na vykonávanie telemedicíny, ktorú pacienti využili, nakoľko v nasledujúcom období neprichádzala psychická úľava a mnohým sa či už zhoršil dovtedy stabilný stav, alebo vznikli nové problémy, na ktorých prekonanie potrebovali pomoc lekára.

Napriek uvoľneniu opatrení v letných mesiacoch naďalej pozorujeme na grafe nárast vyšetrení v psychiatrickej ambulancii až do konca roka, čo bolo spôsobené pretrvávajúcou pandémiou, obavami pacientov o život nielen svoj, ale aj svojej rodiny, priateľov, a najmä kvôli zníženiu počtu možností riešiť problémy inými, dovtedy bežne dostupnými metódami – osobný rozhovor s priateľmi, rodinné stretnutia, podpora v pracovnom kolektíve, ventilácia formou športových aktivít či oddych a relax v divadle, kine, wellness a pod.

Aj vďaka dôslednému dodržiavaniu opatrení, ktoré dopomohli k plynulému chodu celého centra, bolo možné poskytovať služby oboch ambulancií a teda starostlivosť o pacientov takmer nepretržite.

Comments are closed.