Výlet do Premonštrátskeho kláštora – Jasov

V tomto týždni realizoval Denný stacionár výlet do Premonštrátskeho kláštora v Jasove. Napriek vysokým teplotám sa zúčastnilo až 8 klientov stacionára, cestu spríjemňoval klimatizovaný autobus, a následne bolo možné schladiť sa za múrmi kláštora. Klienti tu mali možnosť vnímať históriu a naučiť sa niečo nové. Zároveň relaxovali aj pri miestnom jazierku, kde pozorovali prírodu a mohli precítiť atmosféru tohto duchovného miesta. Nakoľko nie všetky priestory boli sprístupnené, nasledujúci deň si klienti informácie doplnili aj vďaka dokumentárnemu filmu k danej téme a plánujú to zavŕšiť aj návštevou vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v ktorom sú momentálne vystavené ďalšie zaujímavé expozície.

Comments are closed.