Covid-Automat

Aktuálna zmena (ku dňu 11. 10. 2021) – Rušia sa vyhradené hodiny pre seniorov v bordových a čiernych okresoch z dôvodu nízkej efektivity opatrenia.

Nové zriadené očkovacie centrum v OC Aupark bez potreby registrácie – štvrtky a piatky v čase od 9.00 do 17.00 (12.30-13.00 obedňajšia prestávka), 1.poschodie, vedľa predajne C&A.

Od pondelka 16. 08. 2021 prechádza Slovensko na novú verziu Covid-automatu (aktualizácia V4).

Základnou zmenou je rozdelenie na 5 farieb „semaforu“ – zelená (monitoring), oranžová (ostražitosť), červená, bordová a čierna (1., 2. a 3. stupeň ohrozenia).
Ďalším podstatným rozdielom je najmä rozlišovanie medzi tromi skupinami osôb:
Zaočkovaní – ľudia, ktorí sú viac ako 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo osoby 21 dní po jednodávkovej vakcíne. Do tejto kategórie spadajú aj ľudia, ktorí sú 14 dní po očkovaní akoukoľvek vakcínou a zároveň v uplynulých 180 dňoch prekonali koronavírus.
OTP – výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Základ – všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Prevádzky majú povinnosť zvoliť si, ktorá skupina osôb bude mať u nich možnosť využívať služby, nakupovať a podobne. Od zvolenej skupiny sa odvíja kapacita a ďalšie podmienky, ktoré musia prevádzkovatelia splniť, ako napríklad zoznam účastníkov hromadného podujatia v konkrétnych stupňoch ohrozenia a výberu skupiny osôb, dodržanie metrov štvorcových. Netýka sa esenciálnych obchodov, tie budú fungovať vždy v režime základ (potraviny, drogéria, lekárne…).

Z dôvodu zachovania dostatočného časového predstihu na prípravu na zmenu v prípade zhoršenia situácie sú výraznejšie opatrenia platné až od nasledujúceho pondelka od zverejnenia. Nejde teda o „vešteckú guľu“, ktorá by predpovedala, aká bude situácia o týždeň. Ide o aktuálny stav, ktorý sa z dôvodu zabezpečenia všetkého potrebného v danom okrese a prevádzkach odrazí až pár dní po zistení stavu. V prípade zlepšenia stavu je potrebné potvrdenie tohto zlepšenia na nasledujúci týždeň, preto nie je zmena k „lepšej farbe“ hneď v ďalšom týždni.

Dĺžka platnosti antigénových testov je po novom už len 48 hodín (pôvodne 7 dní). Dôvodom je rýchlejšie šírenie Delta variantu, ktorý má podľa aktuálnych zistení na Slovensku prevažujúci podiel. Zároveň je tento variant infekčnejší, inkubačná doba je odhadovaná len na 2 až 3 dni (oproti predošlým variantom, kde bola táto doba 4 až 5 dní).

Možnosti očkovania sa v rámci dostupnosti v mnohom rozšírili, v rámci Košického samosprávneho kraja je k dispozícii okrem vakcinačných centier aj možnosť zaočkovať sa na autobusových staniciach či pred obchodným centrom, a to aj bez registrácie, s možnosťou výberu vakcíny podľa aktuálnych možností. Možnosti očkovania sú dohľadateľné na stránke – Košický samosprávny kraj – VUCKE v aktualitách. Okrem toho vzniklo očkovacie

Vestník vlády s najnovšími vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva nájdete TU

Aktuálne regionálne rozdelenie platné od 25. 10. 2021 (Košice v bordovej farbe):

Regionálne rozdelenie na nasledujúci týždeň: (pripravuje sa)

V akej farbe, respektíve stupni varovania sa nachádza okres, v ktorom žijete (alebo ktorý potrebujete z rôznych dôvodov navštíviť), sa môžete okrem mapy dozvedieť priamo na stránke automat.gov.sk, po zadaní okresu je možné vidieť všetky aktuálne platné nariadenia.

Aktuálna situácia je vyhodnocovaná obvykle v stredu v každom týždni. Na základe spracovaných údajov je vytvorená mapa pre nasledujúci týždeň, aby bolo možné dopredu vedieť, ako budú jednotlivé sektory fungovať. Táto mapa je prezentovaná na tlačových konferenciách ministerstiev a na jej základe ju v krátkom čase aktualizujeme na tejto stránke.

Aktuálne nie je vyhlásený núdzový stav, a preto nie je obmedzený pohyb osôb v rámci krajiny okrem prípadu karantény. V prípade obnovenia obmedzenia pohybu uvádzame, aké boli platné opatrenia v danom prípade, ktoré budeme aktualizovať.

Cestovanie medzi okresmi do prírody

Je povolené bez testu, okrem okresu v čiernej farbe – tam je potrebný test nie starší ako 7 dní. (Test nie je potrebný pre osoby do 15 rokov a od 65 rokov)

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní (Pfizer / Moderna, AstraZeneca), v prípade jednorazovej vakcíny uplynutím 21 dní od očkovania (Janssen)
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek,
 • osoby nad 65 rokov.

CESTA DO PRÁCE

 • Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania (čierne a bordové okresy), ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní.
 • Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.

KDE JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je od 10. februára potrebný v okresoch s III. stupňom varovania (bordová) na uplatnenie výnimky:

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto obchodu / eshopu,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod,
 • orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa IV. stupňa varovania,
 • test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra,
 • cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.

KDE NIE JE POTREBNÉ MAŤ TEST

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

 • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • k lekárovi na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • za účelom dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • na súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, ak okres nie je v čiernej zóne.

Zdroje:

Tlačová správa Ministerstva vnútra SR zo dňa 14.02.2021 k dispozícii TU.
Podrobný popis aktualizovaného Covid automatu (16.08.2021) a pravidlá pre jednotlivé regióny nájdete TU.
Uznesenie Vlády SR č. 77/2021 k dispozícii TU.
Platné opatrenia – úrad verejného zdravotníctva SR k dispozícii TU.

Comments are closed.