Covid-Automat

Aktuálne:

Na vydanie certifikátu o prekonaní ochorenia opäť stačí pozitívny Ag test z mobilného odberného miesta (nie samotest!). O vydanie certifikátu je možné požiadať na stránke: nczisk.sk, to platí pre ľudí testovaných pozitívne odo dňa 05. 09. 2022. Ide tak o snahu znížiť nápor na PCR testovanie a zamedzenie duplikovaniu pozitívnych testov.

Od júla je spustená aj možnosť očkovania 4. dávkou vakcíny (resp. 2. booster dávku) pre vekovú skupinu 50+ a pre imunokompromitovaných pacientov od 12 rokov. Podmienkou je min. 4 mesiace od predošlej dávky alebo minimálne 3 mesiace od prekonania ochorenia. (Zdroj: Tlačová správa Min. zdravotníctva)

Pomáha očkovanie?

Na základe epidemiologických štúdií očkovanie vakcínami Pfizer a Moderna znižuje riziko hospitalizácie až 10-násobne a výrazne sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia. Booster dávka je potrebná z dôvodu postupnej mutácie vírusu, avšak ochranu pred vážnym priebehom a smrťou zabezpečujú v dlhodobom hľadisku už poskytnuté vakcíny, vďaka ktorým je následne aj po nakazení priebeh miernejší.

od 21.04.2022 je v platnosti (aktuálne aj ku dňu 16.09.2022):
– izolácia platí len pre pozitívne testovanú osobu, dĺžka trvania 5 dní (odo dňa odobratia pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa prvých príznakov ochorenia, 5 dní platí ak posledných 24 hodín už nejaví príznaky), následne povinnosť nosiť respirátor na verejnosti po dobu ďalších 5 dní,
– ak príznaky ochorenia pretrvávajú aj na piaty deň, izoláciu ukončuje ošetrujúci lekár,
– ruší sa všeobecne povinná karanténa po kontakte s pozitívnou osobou,
– respirátor je naďalej povinný v zariadeniach zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Vyhlášku k nariadeniam nájdete TU.

Od 14.03.2022 sa rušia obmedzenia súvisiace s hromadnými podujatiami, wellness, fitness – odpadá podmienka metrov štvorcových. Zároveň sa ruší obmedzenie prevádzkových hodín. Taktiež dochádza k zrušeniu povinnosti PCR po prílete na Slovensko. V platnosti teda ostávajú už len pravidlá nosenia respirátorov.

Od 26.02.2022 sa rušia režimy v prevádzkach, všetky budú fungovať v režime základ. Pre reštaurácie a kaviarne bude upravené kapacitné obmedzenie, vyššia miera uvoľnenia nastane v druhej fáze – 26.03.2022.

Od 15.02.2022 budú všetky obchody fungovať v režime základ. Reštaurácie a kaviarne naďalej ostávajú v režime OP.

19.01.2022 – v režime základ od teraz funguje už viacero prevádzok, okrem doterajších (potraviny, drogéria, lekáreň…) sú to už aj predajne oblečenia a obuvi, predajne kancelárskych, školských potrieb a s potrebami pre deti, galantérie, predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb a lakov a tiež knižnice.

Zároveň sa pre niektoré činnosti zavádza režim OP+ – očkovaní s booster dávkou alebo aktuálnym testom (Ag 48 hod., PCR 72 hod.), príp. očkovaná a zároveň prekonaná v posledných 180 dňoch, pri deťoch špecificky podľa veku. Od 15.02.2022 sem spadá aj osoba do 180 dní od prekonania ochorenia ak má zároveň aj aktuálny test. Viac vo vyhláške – TU. Režim OP+ sa týka hromadných podujatí s vysokou mierou rizika nákazy – svadby, diskotéky, oslavy, hotely, fitness, wellness.

Povinnosť nosiť respirátor pri odstupe nižšom ako 2 metre platí už aj v exteriéri.

Zákaz vychádzania (od 10.01) aj zhromažďovania (od 12.01.2022) je zrušený , naďalej však trvá núdzový stav.

Od 03. 01. 2022 je v režime OP umožnené stravovanie aj v baroch a reštauráciách.

Od 25. 11. 2021 vyhlásený núdzový stav. Vyhlášku k nemu nájdete TU.

Platí aj Zákaz vychádzania – upravený len na nočné hodiny, z ktorého tiež platia výnimky. Uvedené sú vo vyhláške. Od piatka 10.12.2021 je pre režim OP umožnený predaj aj v neesenciálnych obchodoch.

Nová verzia Covid-automatu platná od 18. 11. 2021 je dostupná TU.

Vyhláška usmerňujúca karanténu pozitívnych osôb a osôb v úzkom kontakte s pozitívnym sa nachádza TU.

Prevádzky v rámci Covid-automatu môžu fungovať v troch režimoch:
OP– ľudia, ktorí sú viac ako 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo osoby 21 dní po jednodávkovej vakcíne (a nie viac ako 1 rok). Do tejto kategórie spadajú aj ľudia, ktorí v uplynulých 180 dňoch prekonali koronavírus a majú o tom PCR potvrdenie. Do tejto kategórie spadajú aj deti do 2 rokov, a v prípade detí od 2 rokov do 12 rokov a 2 mesiacov ak majú negatívny test.
OTP – výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín) alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Základ – všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Prevádzky majú povinnosť zvoliť si, ktorá skupina osôb bude mať u nich možnosť využívať služby, nakupovať a podobne. Od zvolenej skupiny sa odvíja kapacita a ďalšie podmienky, ktoré musia prevádzkovatelia splniť, ako napríklad zoznam účastníkov hromadného podujatia v konkrétnych stupňoch ohrozenia a výberu skupiny osôb, dodržanie metrov štvorcových. Netýka sa esenciálnych obchodov, tie budú fungovať vždy v režime základ (potraviny, drogéria, lekárne…).

Z dôvodu zachovania dostatočného časového predstihu na prípravu na zmenu v prípade zhoršenia situácie sú výraznejšie opatrenia platné až od nasledujúceho pondelka od zverejnenia. Nejde teda o „vešteckú guľu“, ktorá by predpovedala, aká bude situácia o týždeň. Ide o aktuálny stav, ktorý sa z dôvodu zabezpečenia všetkého potrebného v danom okrese a prevádzkach odrazí až pár dní po zistení stavu. V prípade zlepšenia stavu je potrebné potvrdenie tohto zlepšenia na nasledujúci týždeň, preto nie je zmena k „lepšej farbe“ hneď v ďalšom týždni.

Vestník vlády s najnovšími vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva nájdete TU

Aktuálne regionálne rozdelenie platné od 25.11. 2021 – Covid automat pozastavený:

Regionálne rozdelenie na nasledujúci týždeň:

V akej farbe, respektíve stupni varovania sa nachádza okres, v ktorom žijete (alebo ktorý potrebujete z rôznych dôvodov navštíviť), sa môžete okrem mapy dozvedieť priamo na stránke automat.gov.sk, po zadaní okresu je možné vidieť všetky aktuálne platné nariadenia.

Aktuálna situácia je vyhodnocovaná obvykle v stredu v každom týždni. Na základe spracovaných údajov je vytvorená mapa pre nasledujúci týždeň, aby bolo možné dopredu vedieť, ako budú jednotlivé sektory fungovať. Táto mapa je prezentovaná na tlačových konferenciách ministerstiev a na jej základe ju v krátkom čase aktualizujeme na tejto stránke.

Aktuálne nie je vyhlásený núdzový stav, a preto nie je obmedzený pohyb osôb v rámci krajiny okrem prípadu karantény. V prípade obnovenia obmedzenia pohybu uvádzame, aké boli platné opatrenia v danom prípade, ktoré budeme aktualizovať.

Cestovanie medzi okresmi do prírody

Je povolené bez testu, okrem okresu v čiernej farbe – tam je potrebný test nie starší ako 7 dní. (Test nie je potrebný pre osoby do 15 rokov a od 65 rokov)

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní,
 • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní (Pfizer / Moderna, AstraZeneca), v prípade jednorazovej vakcíny uplynutím 21 dní od očkovania (Janssen)
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
 • žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek,
 • osoby nad 65 rokov.

CESTA DO PRÁCE

 • Zamestnanci a podnikatelia v okresoch zaradených v IV. a III. stupni varovania (čierne a bordové okresy), ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní.
 • Do práce majú chodiť len osoby, ktoré ju nemôžu vykonávať vzhľadom na povahu práce z domu.

KDE JE POTREBNÝ TEST

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je od 10. februára potrebný v okresoch s III. stupňom varovania (bordová) na uplatnenie výnimky:

 • zamestnanie pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto obchodu / eshopu,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod,
 • orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu, ak je daný okres zaradený do stupňa IV. stupňa varovania,
 • test na účel pobytu v prírode mimo okresu nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra,
 • cesta študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.

KDE NIE JE POTREBNÉ MAŤ TEST

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

 • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska,
 • k lekárovi na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • do lekárne,
 • na testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotnú vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • za účelom dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • na súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, ak okres nie je v čiernej zóne.

Zdroje:

Tlačová správa Ministerstva vnútra SR zo dňa 14.02.2021 k dispozícii TU.
Podrobný popis aktualizovaného Covid automatu (16.08.2021) a pravidlá pre jednotlivé regióny nájdete TU.
Uznesenie Vlády SR č. 77/2021 k dispozícii TU.
Platné opatrenia – úrad verejného zdravotníctva SR k dispozícii TU.
Staršia verzia covid automatu platná od 16. 08. 2021 do 18. 11. 2021 (aktualizácia V4).

Comments are closed.