Covid – 19 – Informácie pre verejnosť

Je ťažké sa v týchto časoch orientovať. V zákonoch, opatreniach, nariadeniach, ale najmä v tom, aké sú možnosti A, B alebo C, čo v realite znamenajú a ako sa rozhodnúť čo najzodpovednejšie. A tú zodpovednosť je dobré mať najmä voči sebe, svojmu svedomiu, psychike, v tesnom závese je potom prospešné byť zodpovedným aj voči ostatným.

V podstránke Covid-Automat prinášame prehľad aktuálnych informácií k situácii.

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre ľudí to v preklade znamená, že v rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia je potrebné strpieť o niečo viac, ako inokedy. Že ich práva môžu byť do určitej miery zasiahnuté. Kým to celé nebude mať lepší priebeh, nebude menej nakazených = menej chorých s miernym priebehom = menej chorých s vážnymi komplikáciami.

Aké možnosti a obmedzenia sú vo Vašom okrese sa môžete pozrieť na novej web stránke ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Covid Automat (gov.sk).

Opatrenia v rámci Psychosociálneho centra

Prevádzka funguje v režime Základ, pri vstupe aktuálne nie je potrebné sa ničím preukazovať.

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, je potrebné dodržiavať v priestoroch Psychosociálneho centra nasledovné hygienické a protiepidemiologické opatrenia:

  • pravidelná dezinfekcia rúk (bezdotyková dezinfekcia je k dispozícii v priestoroch PSC),
  • prekrytie horných dýchacích ciest rúškom / respirátorom,
  • dodržiavanie stanovených odstupov,
  • dodržiavať stanovený čas návštevy v ambulancii,
  • na vyšetrenie prichádzať maximálne 10 minút pred stanoveným časom,
  • sprevádzajúca osoba len v nevyhnutných prípadoch čaká vo vnútorných priestoroch Psychosociálneho centra,
  • dodržiavanie hygienickej prestávky v čase od 12:00 – 13:00 hod.

V prípade nejasností je možné telefonicky si overiť možnosť osobnej návštevy alebo dohodnúť telefonickú resp. videokonzultáciu / terapiu prostredníctvom teams, skype a pod. Telefónne čísla jednotlivých pracovísk nájdete v Kontaktoch.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2:

Ja, dole podpísaný/á…čestne vyhlasujem,
a) že som nebol/a v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19,
b) že nemám doteraz známe klinické príznaky ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únava),
c) že mi nebol nariadený lekársky dohľad, zvýšený lekársky dozor alebo karanténa ako protiepidemické karanténne opatrenie,

Vyššie uvedené čestné vyhlásenie podávam ako klient/pacient Psychosociálneho centra za účelom obmedzenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 a prijatia protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnym  usmernením hlavného hygienika SR .

Aký zákaz vychádzania platí, ak je výsledok testu POZITÍVNY?

V prípade pozitívneho výsledku testu sa na Vás aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti vzťahuje zákaz vychádzania v zmysle karantény po dobu 10 dní. (V prípade, že osoba žijúca v spoločnej domácnosti je už zaočkovaná, prípadne už ochorenie Covid-19 prekonala a zároveň sa u nej neobjavujú klinické príznaky = neplatí pre ňu povinnosť karantény ani potreba negatívneho výsledku testu.) O zabezpečenie nákupu je potrebné požiadať rodinu / známych / susedov / využiť možnosť donášky a zdržiavať sa výhradne v mieste zvolenom na karanténu. V prípade rodinného domu môže ísť osoba v karanténe na vlastný dvor / v byte na súkromný balkón.

Dôležité odkazy, na ktorých získate podrobnejšie informácie:
www.somzodpovedny.sk – zoznam karanténnych ubytovní, možnosť ako pomôcť, usmernenia k testovaniu
www.korona.gov.sk – všeobecné informácie z pozície ministerstiev
www.korona.kosice.sk – informácie pre Košičanov
www.automat.gov.sk – aktuálny prehľad platných opatrení pre jednotlivé okresy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.