Covid – 19 – Informácie pre verejnosť

Je ťažké sa v týchto časoch orientovať. V zákonoch, opatreniach, nariadeniach, ale najmä v tom, aké sú možnosti A, B alebo C, čo v realite znamenajú a ako sa rozhodnúť čo najzodpovednejšie. A tú zodpovednosť je dobré mať najmä voči sebe, svojmu svedomiu, psychike, v tesnom závese je potom prospešné byť zodpovedným aj voči ostatným.

Na tejto stránke Vám prinášame prehľad, ktorý sa v rámci možností budeme snažiť aktualizovať čo najskôr.

Núdzový stav – podľa článku 5. Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre ľudí to v preklade znamená, že v rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia je potrebné strpieť o niečo viac, ako inokedy. Že ich práva môžu byť do určitej miery zasiahnuté. Kým to celé nebude mať lepší priebeh, nebude menej nakazených = menej chorých s miernym priebehom = menej chorých s vážnymi komplikáciami.

Opatrenia v rámci Psychosociálneho centra

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, je potrebné dodržiavať v priestoroch Psychosociálneho centra nasledovné hygienické a protiepidemiologické opatrenia:

  • prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) v priestoroch Psychosociálneho centra (interiér aj exteriér),
  • pravidelná dezinfekcia rúk (bezdotyková dezinfekcia je k dispozícii v priestoroch PSC),
  • dodržiavanie stanovených odstupov,
  • meranie telesnej teploty každému klientovi, pacientovi, sprevádzajúcej osobe alebo inej fyzickej osobe, ktorá vstúpi do priestorov zariadenia,
  • pravdivé informovanie personálu PSC ohľadom svojho zdravotného stavu a cestovateľskej anamnézy, zároveň je každý povinný vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie v súvislosti so šírením COVID-19 (text čestného vyhlásenia nájdete nižšie),
  • termíny stretnutí si dohodnúť telefonicky, prípadne emailom,
  • dodržiavať stanovený čas návštevy v ambulancii,
  • na vyšetrenie prichádzať maximálne 10 minút pred stanoveným časom,
  • sprevádzajúca osoba len v nevyhnutných prípadoch čaká vo vnútorných priestoroch Psychosociálneho centra,
  • dodržiavanie hygienickej prestávky v čase od 12:00 – 13:00 hod.

V prípade nejasností je možné telefonicky si overiť možnosť osobnej návštevy alebo dohodnúť telefonickú resp. Videokonzultáciu / terapiu prostredníctvom teams, skype a pod. Telefónne čísla jednotlivých pracovísk nájdete v Kontaktoch.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2:

Ja, dole podpísaný/á…čestne vyhlasujem,
a) že som nebol/a v úzkom kontakte s osobami, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19,
b) že nemám doteraz známe klinické príznaky ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, hrdla alebo hlavy, príp. únava),
c) že mi nebol nariadený lekársky dohľad, zvýšený lekársky dozor alebo karanténa ako protiepidemické karanténne opatrenie,
d) že som v posledných 14 dňoch nepricestoval/nepricestovala zo zahraničia, z rizikovej krajiny, ktorá je na zozname ÚVZ SR,
e) že som v posledných 14 dňoch nebol/nebola v kontakte s osobou zo zahraničia z rizikovej krajiny.

Vyššie uvedené čestné vyhlásenie podávam ako klient/pacient Psychosociálneho centra za účelom obmedzenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 a prijatia protiepidemiologických opatrení v súlade s aktuálnym  usmernením hlavného hygienika SR .

Ak ste v posledných 14 dňoch navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín, alebo si tým nie ste istý, zoznam menej rizikových krajín a jednoduchý návod ako postupovať nájdete tu:

Dôležité odkazy, na ktorých získate podrobnejšie informácie:
www.somzodpovedny.sk – zoznam karanténnych ubytovní, možnosť ako pomôcť, usmernenia k testovaniu
www.korona.gov.sk – všeobecné informácie z pozície ministerstiev
www.korona.kosice.sk – informácie pre Košičanov
www.korona.kosice.sk/spolocna-zodpovednost – aktuálny stav odberných miest v meste Košice
www.somvrade.sk – informácie o tom, koľko ľudí čaká v odbernom mieste, môžete pomôcť informáciami aj vy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *