Výročná správa o činnosti PSC za rok 2019

Psychosociálne centrum Košice so sídlom na Löfflerovej 2 je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá na základe zriaďovateľskej listiny poskytuje občanom mesta Košice a jeho blízkeho okolia zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ambulancie klinického psychológa a psychiatrickej ambulancie (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti) a viac druhov sociálnych služieb (Zákon č. 448/2008 Z….

Viac