Aktuálne:
Fotografie
akcií nájdete
vo fotoalbume


Skupinová terapia handicapovaných
a dlhodobo chorých pacientov

V prostredí Psychosociálneho centra sa pravidelne stretáva skupina dlhodobo chorých pacientov. Majú k dispozícii jednu miestnosť a to 3 hodiny denne, 4x do týždňa (utorok, streda, štvrtok, piatok), výnimkami sú štátne sviatky.

Za aktivity a činnosť tejto skupiny sú zodpovední odborníci v oblasti psychoterapie. Za pomoci zdravotnej sestry a arteterapeutov je pripravovaný bohatý denný program a usmerňované prípadné konflikty tejto komunity.

Základnou koncepciou pre prípravu aktivít je základný cieľ: resocializovať týchto dlhodobo chorých pacientov a napomôcť im udržať si sociálne, kognitívne aj manuálne zručnosti. Najčastejšími aktivitami sú arteterapia, psychoedukácia - učenie sa o psychických chorobách a psychohry rozvíjajúce sociálne zručnosti pacientov. Odborníci pomáhajú pacientom si zachovať aj pamäťové schopnosti tréningami pamäte a taktiež schopnosť riešiť a zúčastňovať sa prípadných medziľudských treníc a konfliktov, ktoré pri dlhodobej účasti pacientov v komunite zákonite môžu vznikať.

Významným zdrojom pozitívnej atmosféry v skupine je dobrovoľná účasť na aktivitách ako aj dobrovoľná dochádzka pacientov. Účasť na skupinách je hradená zo zdravotného poistenia pacientov a finančné príspevky na činnosť (napríklad na výlety a vychádzky do prírody) sú minimálne.

Pacienti nie sú povinní chodiť denne, ale dôležité je, aby chodili v tie dni, ktoré im prinesú najviac úžitku do života. Každý deň program skupiny začína rannou komunitou:

Utorok: arteterapia, ergoterapia
Streda: psychohry
Štvrtok: relaxácia, psychoedukácia
Piatok: arteterapia alebo ergoterapia

Zaradenie do skupinovej terapie dlhodobo chorých pacientov je možné po pohovore s psychiatrom. Na toto stretnutie je nutné sa vopred objednať v prijímacej kancelárii Psychosociálneho centra, a to na tel.č. 055/6719 359 alebo 0918 538 735. Po zaradení pacienta do skupiny prebieha adaptačná fáza, ktorá trvá približne 2 týždne a počas nej sa pacient môže zoznámiť s jednotlivými aktivitami a vybrať si deň alebo dni, ktoré mu najviac vyhovujú, zoznámi sa s ľuďmi a overí si, či je skupinou dostatočne prijatý.

Tvorba a správa webstránky: 247.sk s r.o.