Zbierka Dni nezábudiek 2020 – Doprajme si pokoj v duši

Aj v tomto roku sa Psychosociálne centrum Košice ako dlhoročný aktívny člen Ligy za duševné zdravie SR zapája do koordinácie Verejnej zbierky Dni nezábudiek 2020 v dňoch 7. až 9. októbra  2020. 

Pod koordináciu Psychosociálneho centra Košice sa prihlásilo približne 60 dobrovoľníkov/študentov a to vďaka dlhoročnej spolupráci organizácie so strednými školami v Košiciach: 

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2 
Súkromné gymnázium Dneperská 2 
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká 17 
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnická 1 
Stredná športová škola Trieda SNP 104 

Z dôvodu aktuálnej situácie sa však s úprimnou ľútosťou štyri prihlásené stredné školy museli vzdať priamej spolupráce v zmysle nariadených opatrení v súlade s inými legislatívnymi predpismi. 
Napriek tejto situácii je pozitívne, že pod záštitou Psychosociálneho centra Košice môžu občania v uliciach Košíc predsa len stretnúť dobrovoľníkov/študentov Strednej športovej školy Trieda SNP 104. 
Verejná zbierka organizovaná Ligou za duševné zdravie SR je vyvrcholením celoslovenskej jesennej kampane a bude prebiehať v dňoch 7. až 11. októbra 2020.  

Cieľom kampane je pripomenúť každému dôležitosť  myšlienky “Vážme si dušu. “, ale najmä zabezpečiť financovanie Linky dôvery Nezábudka, ktorá je tu pre každého, kto potrebuje pomoc.  

Viac o hlavnej myšlienke kampane LDZ na www.dusevnezdravie.sk

Odporúčame pozrieť si kampaň LDZ SR “Vážme si  dušu”: 

ktorú podporila aj prezidentka SR: 

Comments are closed.