Zapájame sa do verejných aktivít

26.03.2023 sme sa zapojili do verejnej akcie vo Výmenníku Brigádnická – SWAP kníh

Klienti, ale aj široká verejnosť, mali možnosť počas minulého nedeľného popoludnia priniesť knihy, ktoré už prečítali, aby robili radosť niekomu ďalšiemu  a výmenou si vziať knihu, ktorá naopak ešte poslúži im. Myšlienka recyklácie je nám blízka,   preto sme ocenili možnosť aktívne sa zapojiť a nakoľko viacero z našich klientov je aj aktívnymi čitateľmi, radi prispeli k dobrej veci. Zároveň chceme vyzdvihnúť, že ide o podporu šetrenia financií a edukáciu, nakoľko namiesto míňania na nové knihy máme možnosť získať často aj veľmi aktuálne publikácie výmenou za iné, ktoré už pre nás nemajú osoh. Takéto šikovné výmeny, pokiaľ máme vedomosť, bežne fungujú aj v rámci rodín, či medzi našimi klientmi v rámci komunity. Myslíme však aj na tých, ktorí sa nemohli od nedeľných povinností uvoľniť a pre nich v rámci spolupráce s K13 – Košické kultúrne centrá vyberieme zo zvyšných kníh zo swapu také, ktoré veríme potešia a prispejú ku komunitnej knižnici v zariadení na Adlerovej 4.  Aj za túto možnosť teda organizácii K13 ďakujeme 😊.

Príjemne strávený čas, počas ktorého sme mali možnosť zistiť viac o fungovaní Výmenníkov (nachádzajú sa na viacerých sídliskách s rôznym obsahom programov – odporúčame),  sme využili aj na prehliadku umeleckých diel z tvorby scénografov, ktoré tvoria bežnú súčasť viacerých Výmenníkov, ktoré mesto Košice v rámci svojej činnosti vytvorilo pre potreby verejnosti. Okrem rôznych tanečných krúžkov, umeleckých workshopov, koncertov či prednášok sa vo výmenníkoch z času na čas vyskytujú aj swapy oblečenia, kníh či rastlín a mnoho ďalšieho, preto aj vďaka vlastnej skúsenosti vyzývame, aby ste ich program sledovali a v budúcnosti podujatia navštívili. Možno Vás niečo osloví viac, ako by ste čakali 😊. 

My už sa pomaly poberieme do čítania svojich najnovších úlovkov a tešíme sa na ďalšie podujatia. 

Comments are closed.