Výberové konanie na pozíciu: Sociálny pracovník Psychosociálneho centra

Náplň práce:
– vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie,
– realizácia poradenských a preventívnych programov,
– práca na projektoch Psychosociálneho centra.

Ponúkaný plat:
Podľa platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

7. platová trieda / 2.stupeň od 810,50 Eur

Druh pracovného pomeru:
Pracovný pomer na dobu určitú.

Miesto výkonu práce:

Psychosociálne centrum , Löfflerova 2, 040 01 Košice,

Zariadenie núdzového bývania a Útulok, Adlerova 4, 040 22 Košice

Termín nástupu: 01.03.2020

Požiadavky na zamestnanca:

Typ vzdelania: vysokoškolské II. Stupňa v odbore sociálna práca.

Prax: min. 2 roky v sociálnej práci dokladované referenciami od zamestnávateľov

Doplňujúce: bez záznamu v registri trestov, flexibilita, ochota vzdelávať sa.

Zručnosti: profesionálnosť a kreativita v aktivitách v práci s marginalizovanými skupinami, mužov a žien s deťmi ohrozených domácim násilím alebo rodovo podmieneným násilím, aktívne zapájanie sa do projektových aktivít,.

Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), používateľ Internetu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a životopis, prosím, zasielajte do 17.02.2020 poštou na adresu: Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), alebo e-mailom na pscentrum@pscentrum.sk. Ďalšie informácie telefonicky: 055/6719 359, 0948191167.

Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie dňa 24.02.2020.

Comments are closed.