Výberové konanie – komunitný pracovník KC

Poskytovateľ KC : Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice

vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

a) jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC

Ďalšie informácie nájdete tu: Komunitný pracovník KC … – Psychosociálne… | PROFESIA.SK

Comments are closed.