Vianočný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia Psychosociálneho centra

Tento rok sa niesol v duchu 25. výročia vzniku Psychosociálneho centra. Krásnou bodkou bol Vianočný koncert 02. decembra 2019. Vďaka podpore Evanjelického cirkevného zboru a. v. sme mohli zažiť neopakovateľnú atmosféru Evanjelického kostola na Mlynskej 23 v Košiciach. K zážitku prispeli:

Šikovné deti zo spevokolu Muškátiky pri Evanjelickej materskej škole
80 členný spevácky zbor Chorus Comenianus
Sláčikový orchester Musica Juvenalis
Spevák a klavirista skupiny Komajota Martin Husovský

Vo vianočnom duchu sme mali príležitosť osláviť výročie a zaspomínať si na všetko, čo centrum za celú dobu pôsobenia zažilo. Zároveň sme si vďaka začiatku adventného obdobia pripomenuli pravú podstatu vianočného času.

Osláviť s nami prišli naše rodiny, priatelia, podporovatelia, klienti a v neposlednom rade tí, ktorí sa zaslúžili o vznik a činnosť Psychosociálneho centra počas dvadsaťpäť ročného pôsobenia v Košiciach. Sme veľmi radi, že pozvanie prijali námestník primátora Mgr. Marcel Gibóda, autorka myšlienky založenia centra PhDr. Milana Kovaničová CSc., bývalá riaditeľka Psychosociálneho centra PhDr. Miroslava Heráková a bývalý primátor Košíc RNDr. Rudolf Bauer.

Na záver Vám v mene celého Psychosociálneho centra prajeme krásne a pokojné vianočné sviatky aj celý nový rok 2020.

Comments are closed.