V korunách stromov

Vďaka finančnej podpore Fondu zdravia Mesta Košice, n. f. sa podarilo v mesiaci október zrealizovať pre klientov denného stacionára  projekt „V korunách stromov“.

Hlavnou aktivitou projektu bola návšteva Belianskych Tatier, známej rekreačnej oblasti Bachledova dolina a obce Ždiar. Súčasťou výletu bola návšteva atraktívneho chodníka  v „Korunách stromov“, ku ktorému sa klienti  pohodlne dopravili kabínovou lanovkou Bachledka. Väčšina z nich sa prvýkrát mala možnosť viezť  lanovkou, čo prinášalo rôzne obavy z nepoznaného, mnohí z nich prekonali samých seba. Prevezením sa lanovkou ku cielenej vyhliadke a zároveň prekonaním obáv z výšok, im zaslúženou odmenou boli prekrásne výhľady na našu krajinu – lúky, lesy a hory. Z výšky panoramatickej veže sa klienti mali možnosť pokochať výhľadmi na Belianske Tatry, Pieniny a malebné Zamagurie. Prechádzkou chodníkom  v korunách stromov sa stali súčasťou lesného života, spoznávali druhovú pestrosť lesa, oboznámili sa  s faunou a flórou daného územia. Prevezením sa na lanovke  a prechádzkou Chodníkom, niektorí z nich tak odbúrali strach z výšok, čo im prinieslo pozitívne emócie zo spoločne prežitého dobrodružstva a adrenalín. Mali možnosť vnímať, nasávať silu a energiu, ktorú im ponúkala okolitá príroda. Tento turistický výlet poskytol priestor na aktívny fyzický a duševný oddych, mimo hluku veľkomesta v lone krásnej prírody.

Pekné momenty a zážitky z výletu sa klienti pre svojich blízkych pokúsili zachytiť prostredníctvom fotografovania. Súdržnosť skupiny sa pri prekonávaní výšok, prejavovala vzájomnou podporou a motiváciou. Atmosféra Chodníka v korunách stromov a prekrásne výhľady boli odmenou pre každého účastníka.  Napriek tomu, že niektorí mali obavy z výstupu a z výšok, o to väčšiu radosť mali v cieli. Prekonali samých seba nielen fyzicky, ale aj psychicky. Nadšenie z krásy okolitej prírody bolo doplnené pekným slnečným počasím.

V štýlovej reštaurácii v obci Ždiar si klienti vychutnali tradičné miestne špeciality.

Návštevou múzea  Ždiarsky dom v centre obce Ždiar, sa klienti oboznámili so životom  miestnych ľudí, ich ľudovou kultúrou, architektúrou a tradíciami. Mali možnosť nahliadnuť do interiérov dreveníc, vidieť miestne kroje, náradie, nábytky z minulosti.

Na záver v rámci spoznávania našich veľhôr a jeho okolia naša cesta smerovala do Tatranskej Lomnice. Pred spiatočnou cestou domov nám dobre padla kávička s chutným  koláčikom v miestnej cukrárni. Keďže súčasťou cukrárne bola stála expozícia historických hračiek a bábik, tak  na malú chvíľu sme si zaspomínali a spoločne sa preniesli v spomienkach do našich detských liet.

Pekné zážitky z výletu v nás ešte dlho pretrvávali, čo sa odzrkadlilo aj na umeleckých prejavoch  klientov denného stacionára– literárnych a výtvarných.

Súčasťou projektu bola aj arteterapeutická činnosť, ktorej cieľom bolo preniesť príjemné zážitky z výletu do umeleckých prác klientov denného stacionára. Keďže s radosťou spomínali na úspešný výlet, svoje dojmy z výletu sa pokúsili zaznamenať prostredníctvom písaného slova, kresby a vytvorenia spoločného obrazu s použitím rôznych materiálov.

Zážitky z výletu preniesli aj do svojich tzv. „Kníh zážitkov“ prostredníctvom fotografií, kresby, písaného slova.

Spoločnou tvorbou si upevnili vzájomné vzťahy, precvičili komunikačné zručnosti, jemnú motoriku, rozvíjali svoju kreativitu a predstavivosť. Výsledkom práce celého kolektívu, bolo vytvorené spoločné  dielo – obraz, ktorý zdobí priestory denného stacionára a je pripomienkou pekných zážitkov z výletu.

Realizáciou projektu sa prispelo k zlepšeniu kvality života klientov denného stacionára, ktorí z dôvodu zdravotného znevýhodnenia a nedostatočných finančných prostriedkov často nemajú možnosť absolvovať výlety takéhoto druhu.   Poskytol sa priestor pre aktívne trávenie voľného času v zdravom prostredí našich veľhôr, čím sa podporilo ich fyzické a psychické zdravie, vzájomná komunikácia, vzťahy, sebavedomie a motivácia. Zároveň bol podporený záujem klientov o realizovanie podobných aktivít v budúcnosti.

                                                                                                          

Bachledova  dolina

Keď sme si lístky kúpili,

s očakávaním sme do lanovky nastúpili.

Z vtáčej perspektívy sme všetko videli,

tu krásnu prírodu sme spoznávali.

Keď sme prišli ku chodníku,

trošku sme cítili aj paniku.

Povedali sme jej zbohom,

pred prvým chodníkovým rohom.

Keď sme chodníkom kráčali, o prírode veľa čítali.

Chodník v korunách stromovnás naučil mnoho vecí.

Povedali sme si, že zopakovať

 výlet nebol by veru od veci.

Po túre nám vyhladli naše brušká,

pochutnali sme si na bryndzových pirohoch a haluškách.

Cestou sme navštívili múzeum v Ždiari,

vyčaroval nám  úsmev na tvári.

Prehliadku sme chválili a suveníry si zakúpili.

Domov sme sa ešte neponáhľali,

Tatranskú Lomnicu poobzerali.

V cukrárničke posilnení kávičkou a koláčikom,

cez retro výstavu hračiek  do minulosti sa dopravili,

oddych a pohodu pocítili.

Vracali sme sa z výletu veselí, šťastní

a spomínali aký bol krásny.

Valéria Kleitsová

klientka denného stacionára

Comments are closed.