Umenie do nemocníc

Pre ľudí je hospitalizácia v nemocnici stresovou situáciou. Príjemné prostredie v nemocnici výrazne vplýva na zdravotný stav pacientov.

Preto hľadáme cestu, ako im pobyt v zdravotníckom zariadení čo najviac spríjemniť. Naším cieľom je, aby sme pacientom aspoň na malú chvíľku pomohli zmierniť ich trápenie a preniesť ich do sveta umenia.

Útulné prostredie pomáha k rýchlejšiemu zotaveniu a skoršiemu návratu k svojim blízkym.

Keď sa povie nemocnica, väčšina z nás si predstaví starú budovu, strohé steny. Prostredníctvom umenia, sme vdýchli dušu do týchto ponurých priestorov. Chodby ožili dielami výtvarného umenia, ktoré v sebe odráža techniku „enkaustiky“.

Srdcom tímu, ktorý uchopil myšlienku „umenie do nemocníc“ sú naši klienti denného stacionára Psychosociálneho centra v Košiciach, ktorí dokázali prekonať a naďalej prekonávajú svoje životné prekážky. Vďaka tomu v spolupráci s odborným personálom, majú chuť pomáhať a vnášať nádej do života iných.

Prácu celého zdravotníckeho tímu na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UN LP Košice na ul. Rastislavovej 43 si vysoko vážime.

Ich nasadenie pri pacientovi v náročnej dobe poznačenej pandémiou ochorenia COVID – 19 je často za hranicou ľudských možností.

Obdivujeme ich profesionalitu, obetavosť, ľudskosť, ktorou pristupujú k pacientom. A preto im patrí poďakovanie spôsobom nám blízkym, a to našou výtvarnou tvorbou.

Comments are closed.