Trinásty ročník „Úsmevy pre Košice“

Historická radnica, 03.05.2023, Košice

Každý rok počas osláv Dňa mesta Košíc sa vo veľkej sále Historickej radnice koná prehliadka dramatickej tvorivosti, na ktorej sa pravidelne zúčastňuje aj denný stacionár „Včielka“. A ani tento rok nemohli naši klienti chýbať na „doskách, ktoré znamenajú svet“.

Sme veľmi radi, že v našom súbore máme takých šikovných umelcov, ktorí svojou vlastnou tvorbou obohatili a spestrili náš program. Na vystúpení bolo cítiť trošku i trému, no keď sa z javiska začal niesť potlesk, postupne sa vytrácala. Je to skvelá partia ľudí, ktorá sa svedomite a zodpovedne pripravovala. Každodenne po dobu dvoch mesiacov skúšala texty, hudbu a piesne. Neraz sa aj pri tom pochytili, no nie nadlho. Kreatívna výmena názorov ich stále posúvala v tvorivosti dopredu, pomohla im pri upevňovaní vzájomných vzťahov a naučila ich spolupráci.

Táto skúsenosť s javiskom v nich prebúdza odvahu a ďalej pomáha pri budovaní sebadôvery.

Na záver sa chceme poďakovať organizátorom za možnosť, že aj tento rok sme dostali šancu ukázať čo v nás je, čo vieme a čo dokážeme. A všetkým divákom ďakujeme za potlesk a prejavenú podporu.

Comments are closed.