Stretnutie rodičov a priateľov denného stacionára „Včielka“

Po prvom zorganizovanom stretnutí rodičov, príbuzných a priateľov denného stacionára sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi.
Preto naším cieľom pre zlepšenie spolupráce a tým aj skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby, sa dňa 23.05.2024 konalo v priestoroch Psychosociálneho centra v dennom stacionári v poradí už druhé takéto stretnutie.
Bol vytvorený priestor na rozhovory, spoločné zdieľanie, výmenu skúseností a informácií o našich klientoch v DS, ale aj mimo neho.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť prítomných hostí s činnosťou, programom a ďalším plánovaním aktivít v dennom stacionári a taktiež oboznámiť ich s pripravovanými zmenami v poskytovaní soc. služby.
Jedným z bodov programu bolo informovanie o zmene úhrad za soc. službu a oboznámenie o novom cenníku za soc. službu platnom od 1. 7. 2024.
Hlavnou prioritou denného stacionára je integrovať zdravotne znevýhodnených ľudí do bežného života. Preto sme sa rozhodli upriamiť zvýšenú pozornosť na edukáciu  klientov v oblasti finančnej gramotnosti a tým ich podporovať a viesť k  väčšej samostatnosti. S programom boli oboznámení prítomní hostia, ktorým bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa spoločne s DS  na pripravovanom vzdelávaní o financiách.

Do prípravy stretnutia  sa aktívne zapojili aj naši klienti. Na arteterapii pod vedením odborného personálu vyrobili pre pozvaných hostí pozvánky a darčeky vo forme vlastnoručne vyrobených sviečok a záložiek do kníh. Na ergoterapii upiekli zákusok a pre osvieženie namiešali citronádu z čerstvých byliniek, ktoré vypestovali v záhrade pri DS.

Tešíme sa z príjemne vytvorenej atmosféry, úspešnosti a pozitívnych ohlasov zo stretnutia. Je to pre nás zamestnancov DS  veľmi motivujúce a zaväzujúce do ďalšej našej práce.

Comments are closed.