Štatistika na zdravotnom úseku PSC

V priebehu roka 2023 bolo v rámci Ambulancie klinického psychológa dospelým občanom poskytnutých 3369 vyšetrení. Ide o mierny pokles oproti roku 2022, v ktorom bolo poskytnutých 3491 vyšetrení. K percentuálnemu nárastu vyšetrení došlo oproti minulému roku v rámci psychologickej liečby a poradenstva pre deti a mládež, konkrétne v roku 2023 bolo poskytnutých 793 vyšetrení oproti roku 2022, v ktorom bolo realizovaných 587 vyšetrení, nárast súvisí s nárastom problémov ako napr. ADHD, Asperger syndróm, úzkostné poruchy, depresívne stavy v dôsledku konfliktov v rodine alebo medzi rovesníkmi.

V psychiatrickej ambulancii bolo v roku 2023 poskytnutých 3910 vyšetrení, čo je o 820 menej ako v roku 2022. Dôvodom mohli byť personálne zmeny (zníženie počtu psychiatrov) a práceneschopnosť psychiatra na zdravotníckom úseku.

Od roku 2016 po rok 2023 došlo k zvýšeniu úhrad zdravotnej starostlivosti zo zdravotných poisťovní 3,5 násobne. Kým v roku 2016 tvorili úhrady za zdravotnú starostlivosť sumu 53 801 €, v roku 2023 išlo už o 187 864 €, pričom ide o dôsledok rozšírenia poskytovaných služieb na viacero ambulancií a tiež postupného zvyšovania ceny bodu za výkony vykazované jednotlivým poisťovniam, odzrkadľujúc infláciu a tiež vnímanie potreby poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie.

Comments are closed.